Szukaj Logowanie Kontakt

kalendarz bg

Wprowadzenie do analiz przepływów – ANSYS CFD (FLUENT)

fsi cfx psswANSYS CFD to najpotężniejsze na rynku narzędzi do symulacji przepływów zarówno dla konstruktorów, zawodowych analityków jak i naukowców. Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi komputerowych analiz przepływów.

Dla użytkowników zaczynających swoją przygodę z CFD, polecamy wcześniejszy udział w kursie Geometria i siatki na potrzeby CFD na którym zapoznają się z metodami dyskretyzacji modeli do analiz CFD (ANSYS DesignModeler, ANSYS Meshing)

 
Czas trwania:
2 dni
 
Cena standardowa:  1800 PLN netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS:  1440 PLN netto
Pracownicy wyższych uczelni:  1440 PLN netto
Studenci:  900 PLN netto

 

Poziom:
Podstawowy, zalecany udział w kursie Geometria i Siatki
 

Cel kursu:

Celem tego kursu jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi symulacji komputerowych przepływu. Kurs prowadzony jest w oparciu o programy: ANSYS CFX lub ANSYS FLUENT, oraz CFD-Post. W ramach szkolenia uczestnicy nauczą się definiować analizę przepływową od określenia modeli fizycznych, warunków brzegowych, właściwości materiałowych, poprzez ustawienia solwera do obróbki wyników. Każdy z etapów zostanie szczegółowo omówiony oraz przedstawione zostaną dobre praktyki związane z każdym z nich. Kurs oferuje przekrój przez większość podstawowych typów analiz, np. konwekcja naturalna i wymuszona, termika i radiacja, elementy obrotowe, modelowanie turbulencji.

Po zakończeniu kursu użytkownik będzie w stanie od podstaw zbudować model matematyczny CFD w oparciu o siatkę numeryczną, wykonać obliczenia oraz przeanalizować wyniki.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do inżynierów, którzy chcą wykorzystywać nowoczesne narzędzia wspierające proces projektowy, ale nie pracowali wcześniej w ANSYS CFD. Zakładana jest znajomość podstaw teorii mechaniki płynów i przepływu ciepła pozwalająca na sformułowanie problemu oraz analizę wyników. Kurs nie obejmuje również kwestii związanych z tworzeniem geometrii i siatki numerycznej. W przypadku nieznajomości tego zagadnienia zalecamy udział w kursie Geometria i Siatki.

Program:
  • Wprowadzenie – zalety stosowania analiz CFD, etapy symulacji
  • Omówienie interfejsu użytkownika narzędzia Fluent/CFX
  • Definicja właściwości materiałowych
  • Warunki brzegowe
  • Post-processing
  • Ustawienia solwera
  • Modelowanie turbulencji
  • Przepływ ciepła
  • Dobre praktyki

Szczegóły wydarzenia

Data rozpoczęcia wydarzenia 09-10-2019 9:00
Data zakończenia wydarzenia 10-10-2019 17:00
Maksymalna ilość osób 10
Cena za osobę 1,800.00 PLN
Lokalizacja Aleja Legionów 4, 41-902 Bytom