» Aktualności » Materials Data for Simulation – nowa baza danych materiałowych ANSYS

Materials Data for Simulation – nowa baza danych materiałowych ANSYS

Nowy produkt nosi nazwę ANSYS GRANTA Materials Data for Simulation i jest to dodatek do dowolnej licencji z rodziny ANSYS Mechanical i ANSYS Maxwell. 

Zawiera on następujące dane dla kilkuset materiałów:

Dla wszystkich materiałów dostępne są następujące modele materiałowe (w temperaturze pokojowej):

 • liniowo-sprężyste (izotropowy): Moduł Younga, współczynnik Poissona
 • plastyczne: granica plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie
 • termo-mechaniczne: współczynnik rozszerzalności cieplnej
 • termiczne: przewodność, pojemność cieplna
 • elektryczne: rezystancja

Dla niektórych materiałów dostępne są dane materiałowe zależne od temperatury. Również dla niektórych polimerów dostępne są modele hiperelastyczne (Mooney-Rivlin)

Lista dostępnych materiałów wg. podziału na 3 zasadnicze grupy:

 • Stale (wysoko, średni i niskostopowej)
 • Stale niskowęglowe
 • Stale wysoko i średniowęglowe
 • Żeliwa
 • Matele powlekane
 • Stale narzędziowe
 • Stale nierdzewne (austenityczne,
  ferrytyczne, martenzytyczne i
  utwardzane przez starzenie stopu)

W tym stopy:

 • Niklu
 • Żelaza
 • Mikrostopy i stale o wysokiej wytrzymałości
 • Aluminium
 • Berylu
 • Chromu
 • Kobaltu
 • Miedzi
 • Ołowiu
 • Magnezu
 • Cyny
 • Tytanu
 • Cynku
 • Metali szlachetnych
 • Ogniotrwałe (Refractory alloys)
 • I wiele innych
 • Tworzywa termoplastyczne:
  • Tworzywa konstrukcyjne
  • ABS, PS
  • PVC
  • PET, PBT
  • Polietyleny i PP
  • PMMA/acrylity
  • POM/acetyl
  • PC
  • Polyamidy/nylon
  • PTFE
 • Zaawansowane tworzywa konstrukcyjne:
  • PEEK
  • PEI, PAI, PI
  • PVDF
  • PSU, PESU, PPSU
  • PPS
  • LCP
  • Bio-tworzywa
 • Termoutwardzalne w tym:
  • Żywica Epoksydowa
  • Fenoliki
  • Poliestry
 • Elastomery / gumy, w tym
  • Elastomery termoplastyczne
  • Elastomery termoutwardzalne
 • Płyny i gazy

Ceramika

 • Ceramika techniczna
 • Ceramika nietechniczna
 • Półprzewodniki

Drewna w tym drewna konstrukcyjne:

 • bambus
 • dąb
 • wiśnia
 • płyta pilśniowa
 • sosna
 • sklejka

Kompozyty:

 • z metalową osnową
 • z ceramiczną osnową
 • laminaty PCB

Szkła w tym szkła techniczne

Piany:

 • Polimery piankowe – elastyczne
 • Polimery piankowe – sztywne

Metale magnetyczne:

 • Mgnesy twarde
 • Magnesy miękkie

Plaster miodu:

 • Expanded honeycomb
 • Extruded honeycomb

Jak się dostać do danych materiałowych?

Do danych materiałowych użytkownik ma dostęp z poziomu drzewka projektu w ANSYS Mechanical, pozycja zaraz pod „Geometry”:

Klikając na pozycję „Materials” pojawi się kolejne okienko z możliwością filtrowania bazy:

Po wyborze materiału pojawiają się szczegółowe dane na jego temat:

Nie wszystkie materiały zawierają bardziej szczegółowe informacje takie jak np. krzywe zmęczeniowe czy zależność własności mechanicznych od temperatury ale baza ta jest stale rozwijana przez zespół specjalistów z Granta Design.

Poza własnościami mechanicznymi powyższa baza posiada bogaty zbiór danych elektromagnetycznych. Zawiera on własności elektryczne i magnetyczne oraz takie dane jak krzywe B-H i straty w rdzeniu dla wybranych producentów magnetycznych gatunków materiałów. Użytkownicy ANSYS Maxwell mają dostęp do listy ponad 500 materiałów.

Wszyscy Klienci MESco z ważną usługą wsparcia technicznego mogą liczyć na bardziej szczegółową prezentację powyższego modułu jak i atrakcyjne warunki zakupu.

Autor: Jacek Maj