» Licencja ANSYS Campus Solution

Licencja ANSYS Campus Solution

Dla uczelni zainteresowanych posiadaniem lokalnego, dużego pakietu stałych licencji dostępnych dla wszystkich wydziałów, ANSYS przygotował licencje ANSYS Multiphysics Campus Solution. Jest to pakiet wszystkich dostępnych modułów ANSYS, z których mogą korzystać wszyscy pracownicy uczelni do celów badawczych i dydaktycznych.

ANSYS Multiphysics Campus Solution występuje w pakietach zawierających licencje Research i Teaching: 10/100; 25/250; 50/500, itd. co oznacza 10/25/50 itd. licencji Research oraz 100/250/500 itd. licencji Teaching poniższych pakietów:

 • ANSYS Academic Research Mechanical and CFD
 • ANSYS Academic Research EM
 • ANSYS Academic Research HF
 • ANSYS Academic Research PowerArtist
 • ANSYS Academic Research RedHawk

Ponadto w zależności od pakietu zawierają one również dodatkowe licencje HPC i Electronics HPC w ilości 64/128/256 itd.

Powyższe licencje są od siebie niezależne czyli użytkownicy mogą równolegle korzystać z powyższych licencji równolegle. Dzięki temu znacznie zwiększona jest ilość użytkowników, a co za tym idzie znacznie niższe koszty utrzymania.

Licencje Campus Solution jako stałe licencje są uruchomione na następujących uczelniach:

 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Rzeszowska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Akademia Górniczo-Hutnicza