» Innowacje w MŚP

Innowacje w MŚP

Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.
(Dla projektów realizowanyc na terenie Woj. Śląskiego)

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie ogłosiło konkurs „Innowacje w MŚP” skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach konkursu można zgłaszać projekty dotyczące Wdrożenia i komercjalizacji innowacji produktowych oraz procesowych oraz zyskać dofinansowanie nawet do 50% kosztów kwalifikowanych. Warunkami pozytywnie rozpatrzonego projektu są: wymóg przedsięwzięcia o charakterze inwestycji początkowej, realizacja na terenie Województwa Śląskiego oraz dostarczenie opinii o innowacyjności. Termin składania wniosków mija 28 lutego 2017 (godzina 12:00).

Więcej informacji na stronie: http://scp-slask.pl/lsi/nabor/155