» InnovFin – dobry sposób na finansowanie innowacji

InnovFin – dobry sposób na finansowanie innowacji

W ramach programu na rzecz badań naukowych Horyzont 2020 na lata 2014–2020 Komisja Europejska i Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) uruchomiły nowatorskie instrumenty finansowe i usługi doradcze – „InnovFin — Fundusze unijne dla innowatorów”, które mają ułatwić innowacyjnym przedsiębiorstwom dostęp do finansowania.

Dla kogo?

Program jest skierowany do małych, średnich i przedsiębiorstw. Jednak w Polsce dostępne programy obejmują jedynie małe i średnie firmy. 

Co to dokładnie jest InnovFin

Instrument InnovFin to szereg zintegrowanych i uzupełniających się narzędzi finansowania, obejmujących cały łańcuch inwestycji w badania naukowe i innowacje. Instrumenty te są dostępne na różnym etapie rozwoju, we wszystkich sektorach, krajach i regionach uprawnionych do udziału w programie. 

Gdzie pytać?

InnovFin jest dostępny w dwóch instytucjach finansowych w Polsce:

Zachęcamy do korzystania z programu.