Lokalizacja: Górnicza 20a Tarnowskie Góry, 42-600 Pokaż mapę
Data szkolenia:
Czas trwania: 1 dni
Cena za osobę:
Cena standardowa 500,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS 400,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni 350,00 PLN/netto
Studenci 350,00 PLN/netto
Poziom: podstawowy
Opis:

Cel szkolenia:

Zapoznanie użytkownika z oprogramowaniem ANSYS AIM pod kątem prostych analiz mechanicznych i przepływowych.

W ramach kursu zostaną przedstawione: tworzenie prostej geometrii, edycja i przygotowanie zaimportowanej z zewnętrznego źródła geometrii do analizy, metody tworzenia siatek, zadawanie warunków brzegowych, ustawianie parametrów i uruchamianie symulacji, a także obróbka wyników. Przedstawione przykłady będą dotyczyć symulacji mechanicznych i przepływowych, w tym z uwzględnieniem termiki. Użytkownik, po odbyciu kursu, będzie potrafił samodzielnie wykonać podstawowe analizy wyżej wymienionych typów.

Dla kogo?

Kurs przeznaczony jest dla osób niezajmujących się na co dzień symulacjami komputerowymi
(np. konstruktorzy) lub analityków korzystających już z flagowych rozwiązań ANSYSa
w obrębie jednej z fizyk, chcących wykonywać proste obliczenia z dziedziny przepływowej i/lub mechaniki.