Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

kalendarz bg

Modelowanie materiałów sypkich w oprogramowaniu Rocky DEM

Czas trwania:
1 dzień
 
Cena za osobę:
Cena standardowa:  1000 PLN netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS:  800 PLN netto
Pracownicy wyższych uczelni:  800 PLN netto
Studenci:  500 PLN netto
 
Poziom:
Podstawowy
 

Cel kursu:

W trakcie szkolenia, uczestnik nabędzie wiedzę związaną z zagadnieniami teoretycznymi analiz materiałów sypkich, z wykorzystaniem podejścia DEM. Uczestnik będzie mógł samodzielnie poruszać się w programie, pozna definicje domeny oraz parametrów materiałowych. Dodatkowo podczas kursu uczestnik zapozna się z definicją dowolnego kształtu cząstek, sposobu interakcji cząstka-cząstka oraz cząstka-ściany domeny. Uczestnik kursu uzyska wiedzę dotyczącą ustawień przebiegu symulacji oraz obróbki i analizy otrzymanych wyników.

Po kursie uczestnik będzie mógł samodzielnie przeprowadzić analizę materiału sypkiego oraz podstawową umiejętność wykorzystania wyników symulacji DEM do analiz FEM oraz jedno i dwu-kierunkowego sprzężenia z analizą CFD z wykorzystaniem środowiska ANSYS Workbench.

Szczegółowe informacje o usłudze:

W trakcie kursu uczestnik posiądzie wiedzę teoretyczną dotyczącą zjawisk związanych z analizą materiałów sypkich. Dodatkowo, uczestnik będzie miał możliwość wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w trakcie praktycznych ćwiczeń, gdzie zdobędzie umiejętność obsługi programu wystarczającą do dalszej, samodzielnej pracy; zaobserwuje wpływ parametrów opisujących materiał oraz przebieg symulacji na wynik symulacji. Uczestnik po kursie osiągnie wiedzę z dostępnych metod analizy wyników oraz ich dalszego wykorzystania, która jest niezbędna do pracy z oprogramowaniem.

Szczegółowe informacje o usłudze:

Kurs podstawowy skierowany jest dla użytkowników oprogramowania bez nabytej wcześniej wiedzy oraz bez doświadczenia w symulacji materiałów sypkich, chcących rozszerzyć swoją wiedzę o dostępne w programie Rocky DEM modele kruszenia, adhezji oraz elastyczności cząstek.

Program:
 1. Wstęp teoretyczny oraz zagadnienia podstawowe:
 • Omówienie metody DEM, stosowanych modeli
 • Struktura programu
 • Zarządzanie projektem
 • Definicja domeny
 • Definicja parametrów materiału
 • Wykonywanie obliczeń
 • Obróbka wyników
 1. Kształt i typ cząstek:
 • Definicja kształtu i rozmiaru cząstki
 • Definicja elastyczności cząstek
 • Wpływ parametrów cząstek na wynik symulacji
 1. Zużycie powierzchni i analizy strukturalne (FEM):
  • Modelowanie zjawiska erozji
  • Eksport naprężeń do środowiska ANSYS
 2. Rozdrobnienie:
  • Modele rozpadu cząstek
  • Rozkład drobin
  • Analizy spektralne
 3. Analizy sprzężone CFD-DEM
  • Analizy jedno-kierunkowe
  • Analizy dwu-kierunkowe

Szczegóły wydarzenia

Data rozpoczęcia wydarzenia 04-12-2020 9:00
Data zakończenia wydarzenia 04-12-2020 17:00
Cena za osobę 1,000.00 PLN
Lokalizacja Aleja Legionów 4, 41-902 Bytom
Kategoria Mechanika
Zapisy na to wydarzenie są już niemożliwe.