Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

kalendarz bg

Kurs obejmujący swoją tematyką podstawy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia z zastosowania oprogramowania MES. Tematy ćwiczeń ukierunkowane na problemy występujące w pracy konstuktora mechanika. W ramach kursu uczestnicy mają dostęp do komputerów z pełnym oprogramowaniem.

Cena za osobę 2,400.00 PLN
Kategoria Mechanika
V8I2 ANSYS SpaceClaim Model Image
Od dobrego przygotowania geometrii CAD do symulacji zależy jakość siataki elementów skończonych, a co za tym idzie wydajność całego procesu symulacji.
 
ANSYS SpaceClaim Direct Modeler to inżynierski system CAD, który pozwala na bardzo szybką naprawę, uproszczenie i parametryzację modeli 3D. Celem kursu jest zaprezentowanie jak w bardzo szybki i prosty sposób można przygotować pod analizy numeryczne nawet najbardziej "zepsutą" geometrię.
Cena za osobę 1,000.00 PLN
Lokalizacja Aleja Legionów 4, 41-902 Bytom
Kategoria Mechanika

ANSYS plus python

Kurs średnio- zaawansowany skierowany do osób chcących zaznajomić się z obsługą środowiska Mechanical przy pomocy komend w języku Python.

Cena za osobę 2,400.00 PLN
Lokalizacja Aleja Legionów 4, 41-902 Bytom
Kategoria Mechanika

11 crashautoSzkolenie wprowadzające do programu ANSYS LS-DYNA. Narzędzie to pozwala na efektywną symulację silnie nieliniowych zjawisk fizycznych zachodzących często w czasie poniżej sekundy. 

Cena za osobę 1,800.00 PLN
Lokalizacja Aleja Legionów 4, 41-902 Bytom
Kategoria Mechanika

Analizy nieliniowe oraz kontakt w metodzie elementów skończonych. Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z teorią związaną symulacjami nieliniowymi i kontaktów w środowisku ANSYS Workbench.   

Cena za osobę 2,400.00 PLN
Lokalizacja Aleja Legionów 4, 41-902 Bytom
Kategoria Mechanika

fatigue suspension life

Kurs ANSYS SpaceClaim Meshing przeznaczony jest dla użytkowników, którzy chcieliby skorzystać z możliwości generowania siatki w programie ANSYS SpaceClaim.
Data rozpoczęcia wydarzenia 23-03-2021 9:00
Data zakończenia wydarzenia 23-03-2021 17:00
Cena za osobę 1,000.00 PLN
Lokalizacja Aleja Legionów 4, 41-902 Bytom
Kategoria Mechanika

fatigue suspension life

Głównym celem kursu jest rozszerzenie wiedzy uczestników o umiejętność prognozowania wytrzymałości zmęczeniowej złącz spawanych na podstawie wyników analizy MES.
Data rozpoczęcia wydarzenia 14-04-2021 9:00
Data zakończenia wydarzenia 14-04-2021 17:00
Cena za osobę 1,000.00 PLN
Lokalizacja Aleja Legionów 4, 41-902 Bytom
Kategoria Mechanika

This course is dedicated for people who have started to work with ANSYS Workbench and who possess the basic knowledge of structural analysis.

Data rozpoczęcia wydarzenia 10-05-2021 9:00
Data zakończenia wydarzenia 12-05-2021 17:00
Cena za osobę 600,00 EUR/ net
Lokalizacja ONLINE
Kategoria Mechanika

Please login to register for this event

ANSYS plus python

Training is addressed to users, that are familiar with ANSYS Mechanical environment and have basic Python programming skills.

Data rozpoczęcia wydarzenia 27-05-2021 9:00
Data zakończenia wydarzenia 28-05-2021 17:00
Cena za osobę 600,00 EUR/ net
Lokalizacja ONLINE
Kategoria Mechanika

Please login to register for this event