Publikacje, które zostały napisane przez pracowników MESco lub przy ich współudziale.

q3d field

Celem projektu była analiza termiczna rozdzielnicy niskiego napięcia zawierającą moduł z wyłącznikiem głównym. Do prac wykorzystane były modułu ANSYS Maxwell i ANSYS ICEPAK . Realizacja na zlecenie Rockwell Automation. Projekt doskonale zaprezentował wyższość technologii ANSYS nad konkurencyjnymi rozwiązaniami.

TurboW pracy przedstawiono rozkład przemieszczeń i naprężeń kołpaka turbogeneratora TWW-200 2A, przy zwiększonej prędkości obrotowej w czasie wyważania, 3600 [obr/min]. Obliczenia zostały wykonane za pomocą Metody Elementów Skończonych w programie Ansys Mechanical 15.0.

fsi 4Artykuł przedstawia uogólnione podejście do analiz wytrzymałościowo – przepływowych, w których rozważa się drgania konstrukcji wywołane przepływem płynu. W tekście przedstawiono schemat serii analiz, które w jasny i jednoznaczny sposób dostarczają informacji o dopuszczalnych zakresach pracy danej konstrukcji ze względu na zarówno częstotliwości i postacie drgań własnych jak i ich tłumienie wywołane obecnością płynu.

1400002580

 

 Krótki opis wyników kilkuletniej współpracy Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im Zbigniewa Religii w Zabrzu z inżynierami MESco.

Power RoofKrótki artykuł opublikowany w CADFEM Jurnal dotyczący optymalizacji parametrycznej obudowy zmechanizowanej. 

pnlt linearyzacja naprezenArtykuł prezentuje wykonanie ekspertyzy dla uszkodzonego przez pęknięcie tarczy łopatkowej turbiny. Wykonano analizę zmęczeniową i wzrostu pęknięć, w wyniku których zdecydowano o metodach naprawy urządzenia.

 

0300 0169 3Jak nie zmarnować ani kropli szansy? Użyć zweryfikowanej techniki symulacji komputerowej do prognozowania wydobycia gazu łupkowego. Artykuł zawiera opis symulacji, procesu jej korelacji oraz użycia do prognozowania, a także wyniki potwierdzone na polach wydobywczych. 

TermikaObliczenia bezpieczeństwa pożarowego

na modelach sprzężonych, łączących mechanikę płynów, termikę i wytrzymałość.

autorzy:
Przemysław Siedlaczek,

Opis wykorzystania oprogramowania MES i CFD do analiz sytuacji pożarowych w świetle obowiązujących w Polsce norm. 

heat exchanger multi resultsWymiana ciepła

Nowe metody doboru i obliczeń wykorzystane przy projektowaniu podgrzewaczy liniowych

autorzy:
mgr inż. Cezary Pokrzywniak, mgr inż. Stanisław Wowra
pod kierunkiem dr. hab. inż. Stanisława Nagy, prof. AGH