Kafel SpaceClaim

ANSYS SpaceClaim to Inżynierski system CAD którego funkcjonalność jest silnie zorientowana wokół narzędzi do naprawy, parametryzacji i upraszczania geometrii na potrzeby symulacji komputerowej. Jego siłą jest niespotykana na rynku szybkość, elastyczność i bezpośrednie połączenie z platformą ANSYS Workbech.

By efektywnie korzystać z ANSYS SpaceClaim nie ma konieczności posiadania konstruktorskiego przygotowania. Dodatkowo ANSYS SpaceClaim jest czytnikiem praktycznie wszystkich rozszerzeń CAD i nie ma konieczności exportu plików z natywnego systemu CAD do neutralnych formatów.

MESco o ANSYS SpaceClaim

Wdrożenie ANSYS SpaceClaim Direct Modeler w MESco skróciło etap pracy nad modelem CAD o około 30%. W przypadku większych projektów zaoszczędzony czas liczony jest w tygodniach co w skali roku przekłada się na wykonywanie większej ilości zleceń. Szczerze zachęcamy wszystkich którzy jeszcze korzystają z modułu ANSYS DesignModeler do przejścia na SpcaClaim, a inżynierów, którzy obawiają się bolesnego „wdrożenia” zapewniamy: w SpaceClaim jest to bardzo przyjemny proces.