pexels photo 280014Nasze szkolenia z zakresu metody elementów skończonych pozwalają uczestnikom nie tylko poznać oprogramowanie ANSYS ale przede wszystkim poznać samą metodę: jej zalety, wady i możliwości. Nasze kursy można podzielić na 3 grupy:

  • Szkolenia otwarte - dwa razy do roku organizujemy serię szkoleń z mechaniki, przepływów i elektromagnetyzmu na które może zapisać się każdy chętny. W każdej sesji występują zarówno szkolenia podstawowe jak i zaawansowane,
  • Szkolenia na zamówienie - forma szkoleń, w których Klient po konsultacjach z prowadzącym wybiera zakres i czas trwania kursu,
  • Training on The Job - są to szkolenia/konsultacje oparte o projekt Klienta. Specjaliści MESco pracują razem z inżynierami Klienta przekazując pełną wiedzę konieczną do samodzielnego wykonania symulacji i poprawnej interpretacji wyników, 

Wszystkie szkolenia są wykonywane przez naszych inżynierów na co dzień pracujących w oprogramowaniu ANSYS. To unikalne połączenie pozwala uczestnikom szybko zdobyć umiejętności potrzebne do samodzielnej pracy. Osoby prowadzące kursy prowadzą również wsparcie techniczne w dziedzinie swojej specjalizacji. 

Nasze szkolenia umożliwiają efektywne wdrożenie symulacji komputerowej w proces projektowy w zespołach które nigdy wcześniej nie posiadały kompetencji w dziedzinie analiz numerycznych.  

V8I2 ANSYS SpaceClaim Model Image
Od dobrego przygotowania geometrii CAD do symulacji zależy jakość siataki elementów skończonych, a co za tym idzie wydajność całego procesu symulacji. 
ANSYS SpaceClaim Direct Modeler to inżynierski system CAD, który pozwala na bardzo szybką naprawę, uproszczenie i parametryzację modeli 3D. Celem kursu jest zaprezentowanie jak w bardzo szybki i prosty sposób można przygotować pod analizy numeryczne nawet najbardziej "zepsutą" geometrię. 
 
 

Kurs obejmujący swoją tematyką podstawy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia z zastosowania oprogramowania MES. Tematy ćwiczeń ukierunkowane na 

problemy występujące w pracy konstuktora mechanika. W ramach kursu uczestnicy mają dostęp do komputerów z pełnym oprogramowaniem.

 

11 crashautoSzkolenie wprowadzające do programu ANSYS LS-DYNA. Narzędzie to pozwala na efektywną symulację silnie nieliniowych zjawisk fizycznych zachodzących często w czasie poniżej sekundy. 

d space6 03

Kurs prowadzony w środowisku ANSYS Workbench. Prezentowana będzie metodologia wykonywania analiz dynamicznych z zakresu: analizy modalnej, harmonicznej i analizy dynamicznej w czasie (transient structural). 

Kurs jest skierowany do użytkowników mających wcześniejsze doświadczenie w symulacji metodą elementów skończonych. 

 

Kurs Analizy termiczne i termo-mechaniczne w ANSYS daje możliwość poznania sposobów analiz stanów ustalonych i nieustalonych pól termicznych oraz symulacji zjawisk mechanicznych w obecności temperatury.

 
 
 

gfrc

Kurs pomaga w dokładnym zrozumieniu składni języka programowania APDL (ANSYS Parametric Design Language) i jego praktycznego zastosowania w wykonywaniu symulacji komputerowej. 

Ćwiczenia oraz przykłady oparte są o środowisko tradycyjne ANSYS (ANSYS Classic/"Czarny" ANSYS) umożliwiające programowe podejście do symulacji. 

 

sruby

W ofercie szkoleń MESco pojawił się nowy kurs "Projektowanie oraz weryfikacja połączeń śrubowych zgodnie z normą VDI 2230". Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z teorią i praktyką związaną z symulacjami połączeń śrubowych. Więcej szczegółów, termin oraz ceny w środku artykułu.

kurs autodyne strSzkolenie wprowadzające do programu ANSYS Explicit STR opartego na solverze AUTODYN. Narzędzie to pozwala na efektywną symulację silnie nieliniowych zjawisk fizycznych zachodzących często w czasie poniżej sekundy.

fatigue suspension life

Szkolenie obejmuje swoją tematyką podstawy analiz zmęczeniowych w środowisku ANSYS Workbench za pomocą modułu ANSYS Fatigue

Szkolenie zawiera wprowadzenie teoretyczne do analiz zmęczeniowych, opis możliwości modułu ANSYS Fatigue, oraz kilka praktycznych przykładów. 

ANSYS Rigid Body Dynamics jest modułem do symulacji ruchu mechanizmów złożonych z brył sztywnych.

acp icon

Kurs obejmujący swoją tematyką podstawy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia z zastosowania oprogramowania ANSYS Composite Prep/Post. Program ten stanowi nakładkę do licencji ANSYS Professional lub wyższej, a jego zadaniem jest znaczne przyśpieszenie i ułatwienie wykonania analizy konstrukcji kompozytowej. W ramach kursu uczestnicy mają dostęp do komputerów z pełnym oprogramowaniem ANSYS Mechanical + ANSYS Composite Prep/Post.

hqdefault
Tematyka kursu dotyczy zagadnień szybkozmiennych zjawisk dynamicznych. Przykładami takich problemów są analizy wybuchów, przestrzałów, propagacja pęknięć w różnych ośrodkach, spękanie betonu, utrata stabilności, wyboczenie nieliniowe itp.

Analizy nieliniowe oraz kontakt w metodzie elementów skończonych. Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z teorią związaną symulacjami nieliniowymi i kontaktów w środowisku ANSYS Workbench.