Grafika3ANSYS posiada jeden z najdłużej rozwijanych kodów mechanicznych na rynku. Efektem jest bardzo szeroka funkcjonalność ale i prostota i intuicyjność interfejsu. Dzięki temu praca w ANSYS jest skupiona na jej inżynierskich aspektach a nie wokół zapamiętywania komend lub skomplikowanego schematu pracy. 

Co do struktury, oprogramowanie ANSYS ma budowę modułową. Dzięki temu możemy proponować naszym Klientom oprogramowanie przystosowane do rodzaju prowadzonych prac projektowych: od prostych symulacji statyczych i liniowych po silnie nieliniowe (wybuchy, zderzenia itd.) i symulacje sprzężone - wykorzystujące inne "fizyki" takie jak mechanika płynów czy elektromagnetyzm. 

Wszystkie moduły ANSYS funkcjonują w jednym, spójnym środowisku pracy - ANSYS Workbench. Dzięki temu jedna siatka elementów skończonych, jedna geometria lub zestaw warunków brzegowych może być wykorzystywany w wielu różnych symulacjach. 

 

Tabela możliwości modułów mechanicznych ANSYS

 

 

Folder informacyjny o produktach ANSYS

 

 

ANSYS Workbech

 

workbench assy

Krótki opis poszczególnych licencji mechanicznych ANSYS: funkcjonalność i możliwości. 

LS DYNA3LS-DYNA to niekwestionowany lider technologii w dziedzinie symulacji wysoce nieliniowych zjawisk szybkozmiennych takich jak zderzenia, przebicia, wybuchy. Jest powszechnie używany w przemyśle samochodowym, lotniczym i wojskowym. Jego elastyczność umożliwia również stosowanie go do symulacji procesów technologicznych.

acp icon

 ANSYS Composite ProPost to łatwy w użyciu PrePost do tworzenia symulacji zachowań materiałów kompozytowych.

ds61ANSYS DesignSpace jest podstawowym modułem do analiz mechanicznych. Ponieważ DesignSpace pracuje na platformie ANSYS Workbench, użytkownik ma duże możliwości w zakresie optymalizacji i analiz typu "what if" oraz cały szereg specjalizowanych narzędzi do pre i postprocessingu. 

Obecnie ANSYS silnie rozwija linie produktów Discovery Live które jeszcze lepiej spełniają oczekiwania konstruktorów.  

bridgeMES dla konstruktorów i inżynierów budownictwa. CivilFEM to nakładka na oprogramowanie ANSYS pozwalająca na łatwą weryfikację normową konstrukcji budowlanych. 

fatigue suspension safety factor

ANSYS Fatigue to moduł rozszerzający możliwości środowiska Workbench o analizy zmęczeniowe.