Mesco

Lista dostępnych kursów

Terminy kursów na Jesień 2017

Każdy kurs rozpoczynamy niezbędnym do prawidłowego zrozumienia tematu wprowadzeniem do teorii.
Ważną częścią każdego z kursów są ćwiczenia praktyczne - w tym celu do dyspozycji uczestników są komputery
z zainstalowanym niezbędnym oprogramowaniem.
Terminy szkoleń na Jesień 2017
Przepływy w ANSYS AIM 29 czerwiec 2017
Geometria i siatki 9 - 10 pażdziernik 2017
Wprowadzenie do analiz przepływów CFD (FLUENT) 11 - 12 październik 2017
Wprowadzenie do UDF 13 październik 2017
MES dla praktyków 16 - 18 październik 2017
Optymalizacja konstrukcji 19 - 20 październik 2017
Analizy termiczne i termomechaniczne 23 październik 2017
Zagadnienia nieliniowe i kontakt w MES 24 - 26 październik 2017
Obliczenia pól elektromagnetycznych 6 - 7 listopad 2017
Wstęp do obliczeń dynamicznych w LS Dyna 8 - 9 listopad 2017
Dynamika liniowa w ANSYS 13 - 14 listopad 2017
Wprowadzenie do analiz zmęczeniowych 15 listopad 2017
Programowanie w ANSYS APDL 16 listopad 2017
Introduction to HF Simulation with ANSYS HSFF 20 - 21 listopad 2017

Lista kursów sesji wiosennej 2017

Każdy kurs rozpoczynamy niezbędnym do prawidłowego zrozumienia tematu wprowadzeniem do teorii.
Ważną częścią każdego z kursów są ćwiczenia praktyczne - w tym celu do dyspozycji uczestników są komputery
z zainstalowanym niezbędnym oprogramowaniem.

 


Terminy szkoleń na I kw. 2017

MES dla praktyków 15 - 17 marzec 2017 (brak miejsc)
Zagadnienia nieliniowe i kontakt w MES 20 - 22 marzec 2017 (brak miejsc)
Optymalizacja konstrukcji 23 marzec 2017 (ostatnie miejsce)
Analizy termiczne i termomechaniczne w ANSYS 24 marzec 2017 (ostatnie miejsca)
Dynamika Liniowa w ANSYS 6 - 7 kwietnia 2017
MES dla praktyków 10 - 12 kwietnia 2017
ANSYS SpaceClaim dla Mechaników 13 kwietnia 2017
Programowanie w APDL 19 kwietnia 2017
Wprowadzenie do CFD - FLUENT 24 - 25 kwietnia 2017
Wstęp do obliczeń dynamicznych w LS Dyna 27 - 28 kwietnia 2017
Konferencja Symulacja 2017 Łódź 10 - 12 maja 2017
Wprowadzenie do ANSYS Maxwell 17 - 19 maja 2017
Analizy zmęczeniowe w nCode DesignLife 22 - 23 maja 2017

Terminy szkoleń

Terminy szkoleń

Jesień 2017

Kurs: ANSYS SpaceClaim dla Mechaników (FEA)

Kurs zaznajomi uczestników z podstawowymi funkcjami oprogramowania i pokaże, jak nowe podejście może efektywnie poprawić czas modelowania.
Jest to również kurs wprowadzający dla "MES dla praktyków"

Kurs: MES dla praktyków

Kurs obejmujący swoją tematyką podstawy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia z zastosowania oprogramowania MES. Tematy ćwiczeń ukierunkowane na problemy występujące w pracy konstuktora mechanika. W ramach kursu uczestnicy mają dostęp do komputerów z pełnym oprogramowaniem.

 

Kurs: Zagadnienia nieliniowe, kontakt w MES

Analizy nieliniowe oraz kontakt w metodzie elementów skończonych

Kurs: Analizy termiczne i termo-mechaniczne w ANSYS

Kurs Analizy termiczne i termo-mechaniczne w ANSYS daje możliwość poznania sposobów analiz stanów ustalonych i nieustalonych pól termicznych oraz symulacji zjawisk mechanicznych w obecności temperatury.

Kurs: Termika w ANSYS Fluent

 

 

 

 

Kurs: Przepływy w ANSYS AIM

  Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z narzędziem ANSYS AIM pod kątem analiz przepływowych.

Kurs: Wprowadzenie do analiz przepływów - CFD

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi komputerowych analiz przepływów.
Dla użytkowników zaczynających swoją przygodę z CFD, polecamy wcześniejszy udział w kursie pt. 'Geometria i siatki' na którym zapoznają się z metodami dyskretyzacji modeli do analiz CFD (ANSYS DesignModeler, ANSYS Meshing)

Kurs: Wprowadzenie do UDF'ów

Kurs obejmuje swoją tematyką podstawy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia z tworzenia funkcji użytkownika (UDF) w programie ANSYS Fluent.

Dla użytkowników zaczynających swoją przygodę z CFD, polecamy wcześniejszy udział w kursie 'Wprowadzenie do analiz przepływów - CFD'

Kurs: Spalanie i radiacja w ANSYS Fluent

Zapraszamy na zaawansowany kurs z modelowania spalania oraz radiacji w programie ANSYS Fluent. Kurs przeznaczony jest dla użytkowników Fluenta, którzy zamierzają prowadzić symulacje spalania oraz transferu ciepła poprzez radiację.

 

Kurs: Introduction to HF Simulation with ANSYS HFSS

Kurs obejmuje swoją tematyką podstawy teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne z zastosowania oprogramowania ANSYS HFSS w zakresie modelowania zagadnień pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości HF.

Uwaga - kurs będzie realizowany w języku angielskim.

Kurs: Obliczenia pól elektromagnetycznych w programie ANSYS/ANSOFT Maxwell 2D/3D

Kurs obejmuje swoją tematyką podstawy teoretyczne i ćwiczenia praktyczne z zastosowania oprogramowania Ansoft Maxwell w zakresie modelowania pól elektromagnetycznych niskiej częstotliwości.

 

Kurs: Geometria i siatki na potrzeby analiz (CFD)

Kurs wprowadzający użytkownika do obsługi narzędzi:

- Meshing,
- SpaceClaimDM,
- oraz środowiska Workbench

Kurs: Zaawansowane tworzenie siatek (ICEMCFD)

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi przygotowania oraz dyskretyzacji modelu. Kurs jest prowadzony w oparciu program: ANSYS ICEM CFD. W czasie kursu uczestnicy poznają metody tworzenia siatek typu Shell,  Tetra/Prism oraz Hexa.

Kurs: Analizy zmęczeniowe w nCode DesignLife (2 dni)

 

Kurs jest odpowiedzią na wiele zapytań o zaawansowane możliwości obliczeniowe zmęczenia w nCode DesignLife. Zakres kursu obejmuje teorię oraz obsługę środowiska nCode DesignLife. Użyte podczas ćwiczeń przykłady prognozowania trwałości, są zrealizowane w oparciu o nCode DesignLife. Pliki wejściowe do symulacji w większości przygotowano w oparciu o modele ANSYS.

Kurs: Normy i procedury w MES, czyli podstawy ANSYS DesignAssessment

  Szkolenie z wykorzystania modułu DesignAssessment będącego elementem wszystkich, profesjonalnych licencji ANSYS.
  Wykorzystując DA możliwe jest wprowadzenie do procesu projektowego elementu eksperckiej weryfikacji konstrukcji.

Kurs: Programowanie w APDL

Kurs obejmuje swoją tematyką podstawy programowania oraz referencje języka APDL. Praktyczne ćwiczenia z zastosowania programowania w APLD uzupełniają treść wykładu.

Kurs: Wprowadzenie do analiz kompozytów (ACP - ANSYS Composite Prep/Post)

Kurs obejmujący swoją tematyką podstawy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia z zastosowania oprogramowania ANSYS Composite Prep/Post. Program ten stanowi nakładkę do licencji ANSYS Professional lub wyższej, a jego zadaniem jest znaczne przyśpieszenie i ułatwienie wykonania analizy konstrukcji kompozytowej (aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj ). W ramach kursu uczestnicy mają dostęp do komputerów z pełnym oprogramowaniem ANSYS Mechanical + ANSYS Composite Prep/Post.

Kurs: Optymalizacja konstrukcji (DesignXplorer)

Celem kursu jest zapoznanie z praktycznym wykorzystaniem metod optymalizacji i probabilistyki konstrukcji.
Optymalizacja topologiczna, optymalizacja parametryczna, analiza czułości układu

Kurs: Symulacje Fluid Structure Interaction (FSI)

Kurs przedstawia metodologię prowadzenia analiz sprzężonych termiczno-mechaniczno-przepływowych w środowisku ANSYS Workbench. 

Kurs: Wprowadzenie do analiz zmęczeniowych

Szkolenie obejmuje swoją tematyką podstawy odnośnie analiz zmęczeniowych w środowisku ANSYS Workbench

Kurs: Analizy zmęczeniowe w nCode DesignLife i CrackGrowth (4 dni)

Kurs jest odpowiedzią na szereg zapytań o zaawansowane możliwości obliczeniowe w HBM / nCode DesignLife. Zakres kursu obejmuje teorię oraz obsługę środowiska nCode. Przykłady prognozowania trwałości wykonane są w oparciu o nCode DesignLife oraz nCode CrackGrowth. Pliki wejściowe do symulacji w większości przygotowano wykorzystując modele ANSYS i LSDYNA.

Kurs: Dynamika Liniowa w ANSYS


Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z metodami analiz z zakresu dynamiki liniowej w środowisku ANSYS Workbench.
Kurs zawiera wprowadzenie teoretyczne dotyczące fizycznych i matematycznych aspektów dynamiki uwzględniające podział na domenę czasu i częstotliwości.
Przedstawiona będzie procedura wykonywania analizy modalnej, harmonicznej, response spectrum, drgań losowych (random vibration)
i analizy dynamicznej w czasie (transient structural).

Kurs jest skierowany do inżynierów posiadających doświadczenie w prowadzeniu analiz numerycznych.

Zalecamy wcześniejszy udział w kursie „MES dla praktyków”.

Kurs: Rotor Dynamics (ang.)

Overview on rotordynamic effects; 

Kurs: Linear Dynamics (ang.)


Fundamentals of dynamic analysis
- classification of dynamic FEM analyses
- physical fundamentals and practical examples
- time domain and frequency domain signals
- fourier transformation

Kurs: ANSYS Rigid Body Dynamics

ANSYS Rigid Body Dynamics jest modułem do symulacji ruchu mechanizmów złożonych z brył sztywnych.

Kurs: Wstęp do obliczeń dynamicznych w LS-Dyna

Wstęp do obliczeń dynamicznych w LS-Dyna

Kurs: Dynamika explicit (AUTODYN)


Szkolenie wprowadzające do programu ANSYS Explicit STR opartego na solverze AUTODYN. Narzędzie to pozwala na efektywną symulację silnie nieliniowych zjawisk fizycznych zachodzących często w czasie poniżej sekundy.

Kurs: Symulacje wytłaczania w programie ANSYS POLYFLOW

Kurs obejmujący swoją tematyką podstawy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia z zakresu wytłaczania (extruzja). Tematy ćwiczeń obejmują rózne zagadnienia i podejścia do tematu - ukierunkowane na najczęstrze problemy występujące w pracy konstuktora głowic i ustników do wytłaczania. W ramach kursu uczestnicy mają dostęp do komputerów z pełnym oprogramowaniem.


on-line: Analizy wytrzymałościowe w ANSYS

Kurs on-lina dotyczący analiz wytrzymałościowych w ANSYS DesignSpace. W łatwy i szybki sposób prowadzący pokaże Ci jak przygotować model, jakie są opcje symulacji oraz jak interpretować otrzymane wyniki.

on-line: Analizy dynamiczne explicit w ANSYS

Kurs on-lina dotyczący analiz typu explicit w ANSYS AUTODYN oraz LSDYNA.


on-line: Modelowanie i naprawa geometrii w ANSYS Space Claim Direct Modeler

Prezentacja on-line której zadaniem jest zaznajomienie słuchaczy z nowym narzędziem w ANSYS. Które w oparciu o metodę modelowania bezpośredniego pozwala nie tylko na naprawę i tworzenie w ekspresowym tempie nowej geometrii, ale również umożliwia wykonanie prezentacji i dokumentacji technicznej opisującej dokonane zmiany w geometrii i gotowy model.

on-line: HPC - High Performance Computing w ANSYS

Prezentacja on-line przybliżająca zastosowanie technologii HPC w ANSYS. Gdzie HPC, czyli High Performance Computing oznacza wysoko wydajnościowe obliczenia prowadzone na wieloprocesorowych stacjach roboczych lub klastrach obliczeniowych.

on-line: Analizy zmęczeniowe

Prezentacja on-line omawiająca zagadnienia obliczeń zmęczeniowych oraz mechaniki pękania.

on-line: Jak przygotować analizę CFD?

Chcesz zobaczyć jak prosto można przygotować analizę CFD?
Pod poniższym linkiem znajduje się godzinny internetowy kurs wprowadzający do programu ANSYS CFX.
ANSYS CFX - pierwsze kroki (czas ok.1 godziny)

  Chcesz wiedzieć więcej, przyjdź do nas na pełny trzydniowy kurs wprowadzający CFD.
Czerwiec 2017
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Lipiec 2017
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
Aktualności RSS:


MESco
w Google+

MESco
na FaceBook