Dzięki zaawansowanym możliwościom ANSYS Mechanical  można analizować na przykład pełny proces spawania wraz z uwzględnieniem powstawiania spoiny, naprężeń spawalniczych oraz deformacji po spawaniu. Można przeprowadzić analizę aktywnego tłumienia drgań w zawieszeniu modelując pełen pojazd, możliwa jest symulacja końcówek do ultradźwiękowego spawania polimerów wraz z uwzględnieniem wydzielanego podczas tarcia ciepła, układów MEMS, kadzi stalowniczych podczas pełnego cyklu pracy, rurociągów elektrowni atomowych w których istnieje możliwość wyboczenia na skutek pełzania, dynamiki głowic dysków twardych itd.


Zakres naszych prac z mechaniki obejmuje: 
statykę, dynamikę, termodynamikę, problemy nieliniowe, optymalizację, symulację pracy i testów zbiorniki ciśnieniowe, kinematyczne analizy mechanizmów (MBS/MSS).

Z powodu poufności danych nie możemy prezentować większości wykonywanych zleceń a te które prezentujemy nie zawierają dokładnych wyników, takich jak wartości zmiennych, skale lub oryginalne kształty konstrukcji.

    Przykład analizy dynamicznej przenoszenia ładunku. Obudowa szafy stalowej zawierającej akumulatory oraz elektronikę jest przenoszona na linach. Na skutek działania sił inercyjnych występuje ruch w około środka ciężkości. Cykliczne obciążenie zawiesi transportowych jest wstępem do symulacji zmęczeniowej.

    Elementy żeliwne odlewane grawitacyjnie w formach piaskowych na skutek powolnego i nierównomiernego chłodzenia cechują zmienne własności wytrzymałościowe jak i zmęczeniowe na przekroju elementu. Często także elementy te zawierają niewielkie wady odlewnicze jak mikro-pustki, rzadzizny i wtrącenia, które mocno obniżają własności zmęczeniowe.

    W ramach badań naukowych w firmie MESco przeprowadzono analizę zachowania połączenia gwintowego śruby M8 klasy A2 wg ISO 4017 (własności zbliżone do klasy 5.8). Śruby te wytworzono ze stali austenitycznej więc nadają się do zastosowania w połączeniach pracujących w warunkach korozyjnych.

    Celem symulacji było określenie najbardziej odpowiedniego kształtu narzędzia dla wykonania przetłoczenia w pojedynczej operacji. Warto zauważyć że po przetłoczeniu następuje efekt relaksacji sprężystej zmieniający przetłoczoną średnicę.

    Celem symulacji była analiza zachowania łańcucha operacyjnego pieca odlewniczego.