Zachęcamy wszystkie osoby, które nie znają jeszcze oprogramowania do preprocessingu: ANSYS SpaceClaim Direct Modeler (SCDM), do wypróbowania działania programu w sesji zdalnej, czyli bez potrzeby instalacji samego oprogramowania na komputerze (z poziomu przeglądarki www).

HBM nCode udostępnił bardzo interesujące, praktyczne seminaria z tegorocznej konferencji użytkowników oprogramowania: 2013 nCode Products User Group Meeting. Można z nich dopowiedzieć się o metodach równoległego przetwarzania wielokanałowych dany pomiarowych np. pochodzących z zapisu CAN, kalibracji, przetwarzaniu oraz prezentacji danych z GPS, pomiarze oraz analizie zmęczeniowej jak i przyczyn uszkodzeń, eksperymentalnej weryfikacji analizy modalnej jak również korelacji analizy zmęczeniowej w oparciu o pomiary i modele numeryczne.

 Od wersji ANSYS 18 - wszystkie licencje mechaniczne ANSYS posiadają dodatek DesignXplorer do optymalizacji parametrycznej. tradeoff with infeasible points

Narzędzie pdfPost to nowatorskie rozwiązanie do tworzenia interaktywnych raportów 3D dla środowiska ANSYS Workbench w formacie *.pdf.   Dokument raportu (plik w formacie pdf) wygenerowany za pomocą narzędzia pdfPost, zawiera w sobie pełny model 3D z wynikami wybranej analizy, dodatkowymi komentarzami i uwagami czy zdefiniowanymi widokami użytkownika w tym wszelkich przekrojów.
Rozwiązanie pdfPost to idealne uzupełnienie każdego raportu z analizy.

ANSYS AIM to nowy produkt, który został zbudowany na istniejących solverach ANSYS i jest skierowany głównie do konstruktorów dla których ważne jest uzyskanie wiarygodnych wyników aby poprawnie ocenić koncepcję lub wstępnie zweryfikować projekt. ANSYS AIM posiada możliwości obliczeniowe z zakresu mechaniki płynów, statyki liniowej i analiz elektromagnetycznych.