Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

WAŻNY KOMUNIKAT!

W związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 roku stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Klientów i Pracowników, informujemy, że wszystkie nasze szkolenia ogólnodostępne oraz indywidualne, wymagające fizycznej obecności, zostają zamienone na szklenia online, natomiast szkolenia online pozostają bez zmian. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.

Również nasza konferencja SYMULACJA 2020 (22-24 kwietnia 2020 roku) oraz Forum Managerów Symulacji (22 kwietnia 2020 roku) zostają chwilowo wstrzymane. Nowe terminy konferencji już wkrótce!

Jednocześnie chcemy poinformować, że wszelkie pozostałe zamówienia na oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy realizowane są zgodnie z planem i bez żadnych opóźnień. Także support dla Klientów z aktywną usługą TECS działa bez zmian.

O wszelkich zmianach sytuacji będziemy Państwa informowali na bieżąco.

W razie pytań prosimy o kontakt.

Podziękowanie za zapis

Dziękujemy za zapisane się.

 

Potwierdź swój zapis w wiadomości przesłanej na podanym przez
Ciebie adres email i bądź zawsze na bieżąco!

Subskrybcja potwierdzona

Subskrybpcja potwierdzona.

 

Od teraz będziesz na bieżąco z wpisami z wybranych przez Ciebie kategorii!

ParticleWorks

ParticleWorks

Particleworks jest kolejnym, po Rocky DEM produktem w naszym portfolio wykorzystującym metodę bezsiatkową, tym razem do modelowania zachowania płynu. Wykorzystane podejście MPS (Moving Particle Simulation) zakłada dyskretyzację samego płynu (nie całej domeny), za pomocą sferycznych cząstek. Mamy tu więc znacznie mniejszą ilość elementów wynikającą z braku konieczności dyskretyzowania nieinteresującego nas obszaru. Można tego dokonać poprzez zaniechanie oddziaływania lżejszego i mniej lepkiego ośrodka na badaną ciecz (np. powietrza na wodę, olej itp.). W przypadku, gdy jest konieczne uwzględnienie takiego oddziaływania (np. wypieranie powietrza z formy), oczywiście istnieje możliwość przeprowadzenia symulacji wielofazowej. Różnica między metodą objętości skończonych a metodą ruchomych cząstek w kontekście dyskretyzacji modelu została przedstawiona na poniższej grafice:

Metoda MPS: PW1  Metoda CFD: PW2

W przypadku, gdy analizowany jest dodatkowo przepływ ciepła wewnątrz ciał stałych, wymagana jest również ich dyskretyzacja. Odbywa się to identycznie jak w przypadku płynu, z tą różnicą, że cząstki te nie mają możliwości ruchu.

Zastosowanie metody

Particleworks ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie klasyczne podejście CFD okazuje się problematyczne lub niemożliwe w zastosowaniu, to znaczy wszędzie tam gdzie modelowanie powierzchni swobodnej jest trudne lub niemożliwe ze względu na wykonalność (gęstość siatki). Program ten został napisany do celów modelowania smarowania przekładni zębatych ale z sukcesami radzi sobie z zagadnieniami chlapania, rozbryzgów, mieszania, modelowania cieczy nienewtonowskich i wielu innych. Jako wynik uzyskujemy wszystko to, co oferuje klasyczne podejście CFD a dodatkowo mamy możliwość generacji powierzchni swobodnej (i eksport jako plik STL) oraz powierzchni zwilżanej.

ParticleWorks skraca więc do minimum czas pre-processingu. Użytkownik nie skupia się tutaj na utworzeniu poprawnej geometrii, przewidywania obszaru wystąpienia powierzchni swobodnej w celu zagęszczenia siatki itp. Powierzchnia ta jest tu modelowana z równą dokładnością w całej domenie i jej rozdzielczość zależna jest jedynie od rozmiaru cząstek, którymi został dyskretyzowany płyn. Zamiast tego użytkownik skupia się tu na samej fizyce badanego zjawiska. Dodatkowo, wykorzystując do obliczeń kartę graficzną, mamy możliwość znacznego przyspieszenia samego rozwiązania zadania. Co więcej, użytkownik ma możliwość wykorzystania czasu obliczeń na wstępny post-processing. W związku z tym, przy wykorzystaniu Particleworks, czas pracy inżyniera jest zagospodarowany możliwie najwydajniej.

MESco wykonuje zlecenia z wykorzystaniem oprogramwoania ParticleWorks, prowadzimy też szkolenia i wdrażamy to oprogramowanie u Klientów.

 

Kontakt z MESco

 

 

Strona producenta

 

Warunki udziału w kursach MESco

 • W przypadku odwołania udziału w kursie przez uczestników na mniej niż 8 dni przed jego rozpoczęciem pobierana jest całkowita opłata za uczestnictwo,
 • MESco Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość przesunięcia lub odwołania szkolenia, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników,
 • Cena szkolenia ogólnodostępnego zawiera przerwy kawowe oraz obiad,
 • Cena szkolenia ogólnodostępnego zawiera komplet materiałów szkoleniowych, certyfikaty honorowane przez producenta oprogramowania,
 • Na czas trwania szkolenia ogólnodostępnego Firma MESco Sp. z o.o. udostępnia sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem,

 

RODO - polityka przechowywania danych osobowych przez MESCO Sp. z o.o.

Administrator, przedstawiciel administratora, inspektor ochrony danych

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest MESCO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Al.Legionów 4, 41-902 Bytom, wpisana do rejestru przedsiębiorców

KRS: 0000298306

NIP: 6452540293

REGON: 240548500

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez MESCO Sp. z o.o. prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

MESco Sp. z o.o.
Al.Legionów 4,
41-902 Bytom
Polska

info@mesco.com.pl
tel. +48 (32) 768-36-36

Źródło pozyskania danych i kategorie danych udostępnione przez inne podmioty

Firma MESCO SP. z o.o, może otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez formularze elektroniczne lub w czasie konferencji) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje).

W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych przetwarzanych przez firmę MESCO Sp. z o.o.

Dane przetwarzane przez firmę MESCO Sp. z o.o. zawierają zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub obsługi zamówień realizowanych przez firmę MESCO Sp. z o.o.

[/item]

 [item title="Podstawa prawna, cele przetwarzania, okres przetwarzania"]

Podstawa prawna, cele przetwarzania, okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są przez firmę MESCO Sp. z o.o.  w określonych poniżej celach.
Przy każdym celu podaliśmy podstawę prawną przetwarzania oraz kryteria określenia okres przetwarzania danych w tym celu.

I.
CEL: realizacja umowy lub zamówienia, PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów

W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem, a firmą MESCO Sp. z o.o. , dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane
w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

W przypadku formularzy elektronicznych służących do pobrania/zamówienia pliku (np. e-book, demo, raport itp.) podane dane będą przetwarzane w celu dostarczenia zamówionego pliku oraz w celu kontaktów z tym związanych oraz ewentualnych rozliczeń.

W przypadku formularzy elektronicznych umożliwiających zapisanie się na konferencję, szkolenie lub inny event organizowany przez firmę MESCO Sp. z o.o.  podane dane będą przetwarzane w celu organizacji eventu oraz w celu kontaktów z Panią/Panem związanych z tym eventem oraz ewentualnych rozliczeń.

II.
CEL: kontakty biznesowe, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA : do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

Dane kontaktowe wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez przedstawicieli firmy MESCO Sp. z o.o. do celu kontaktów biznesowych.

Przedstawiciele firmy MESCO Sp. z o.o. mogą skontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty firmy MESCO Sp. zo.o., zaproszenia na spotkanie lub event organizowany przez firmę MESCO Sp.z o.o. lub w ramach innych działań marketingowych. Może Pani/Pan otrzymywać sporadycznie informacje dotyczącą produktów, usług lub działalności oraz inne informacje mające związek z obszarami działalności firmy MESCO Sp. z o.o.

W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciel firmy MESCO Sp. z o.o. może także skontaktować się
z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

III.
CEL: newsletter, PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z newslettera (cofnięcie zgody)

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera od firmy MESCO Sp. z o.o,, Pani/Pana adres e-mail będzie wykorzystywany do przesyłania newsletterów.  Newsletter będzie wysyłany do Pani/Pana z wybraną przez dział marketingu częstotliwością, tak by zapewnić Pani/Panu dostęp do aktualnych informacji o ofercie i działalności firmy MESCO Sp. z o.o. oraz innych informacji dotyczących obszarów działalności firmy MESCO Sp. z o.o.

Zwracamy uwagę, na to że niezależnie od zgody na newsletter, administratorzy mogą mieć podstawę do przetwarzania Pani/Pana danych do celu kontaktów biznesowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (zgodnie z pkt II).

IV.
CEL: odpowiedź na zapytanie, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody)

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”. Ta zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.

V.
CEL: organizacja i promocja eventu, PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji, szkoleniu lub w innym wydarzeniu organizowanym przez firme MESCO Sp. z o.o., podane dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom, prelegentom, hotelom oraz innym podmiotom związanym z organizacją eventu. Informacja o prelegentach może być ponadto udostępniana publicznie na stronie internetowej, w aplikacji eventowej oraz w materiałach promocyjnych i konferencyjnych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest wykonanie zawartych umów, realizacja obowiązków oraz promocja poprzez organizację eventów.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

VI.
CEL: wykonywanie umowy lub zamówienia pomiędzy firmą MESO Sp. z o.o., a innym podmiotem, PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

W przypadku wskazania Pani/Pana jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy (lub zamówienia) zawartej pomiędzy firmą MESCO Sp. z o.o., a Pani/Pana pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

VII.
CEL: współpraca z partnerem firmy MESCO Sp. z o.o., PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA : okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

W przypadku zainteresowania produktem lub usługą, których dystrybucja odbywa się przez partnerów firmy MESCO Sp. z o.o., Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione dedykowanemu partnerowi. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan potencjalnym lub obecnym klientem firmy MESCO Sp. z o.o., jak
i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest/będzie Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest wykonanie zawartych umów, rozwój działalności i rozwój sieci stałych partnerów.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

VIII.
CEL: kontakty z mediami, stowarzyszeniami, kołami studenckimi i promowania w mediach działalności, usług i produktów firmy MESCO Sp. z o.o.,
PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
OKRES PRZETWARZANIA : do rezygnacji z kontaktów (cofnięcie zgody)

W przypadku dziennikarzy, redaktorów, reporterów oraz innych osób zajmujących się działalnością dziennikarską dane osobowe będą przetwarzane do celu utrzymywania kontaktów przedstawicieli firmy MESCO Sp. z o.o. z mediami i w celu promowania w mediach działalności, usług i produktów firmy MESCO Sp. z o.o.  W szczególności może to obejmować informowanie o ważnych wydarzeniach, działalności, produktach i usługach oraz osiągnieciach firmy MESCO Sp. z o.o..

Podjęcie kontaktów z przedstawicielemfirmy MESCO Sp. z o.o. będzie traktowane jako zgoda na takie kontakty.  W przypadku wyrażenia zgody - zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu prosimy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

IX.
CEL: realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora

W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Pani/Pana rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek świadczenie (np. rezerwacja hotelu).

X.

CEL: potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów

Dane wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub w inny sposób udostępnione firmie MESCO Sp. z o.o. mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko firmie MESCO Sp. z o.o.  Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje oraz sytuacji, gdy na jakiejkolwiek podstawie firma MESCO Sp. z o.o. była zobowiązana do wykonania świadczenia na Pani/Pana rzecz lub realizacji Pani/Pana praw.

Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

Konsekwencje niepodania danych

W przypadku formularzy elektronicznych - podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji w zależności od rodzaju formularza brakiem możliwości pobrania pliku,
udziału w evencie lub zapisu na newsletter.

W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli firmy MESCO Sp. z o.o.  w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.

W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego z firmą MESCO Sp. z o.o.  – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

Rezygnacja z newslettera

W przypadku wyrażenia zgody na newsletter - zgoda na newsletter jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu prosimy postępować według instrukcji zawartych w otrzymywanym newsletterze lub skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE
W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody.

Jeżeli zrezygnuje Pani/Pan z otrzymywania newslettera, ale nie złoży sprzeciwu na kontakty biznesowe, to nadal możemy mieć podstawę, żeby kontaktować się z Panią/Panem w tym celu (pkt II. w części PODSTAWA PRAWNA, CELE PRZETWARZANIA, OKRES PRZETWARZANIA). Aby złożyć sprzeciw na takie kontakty prosimy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”.

Uprawnienia

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do :

 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
 7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź
z uzasadnieniem odmowy.

W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”.

Zwracamy uwagę na to, że :

 • prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
 • prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy ;
 • administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).

Od dnia 25 maja 2018 przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Odbiorcy danych, przekazanie do państw trzecich

Dane kontaktowe przechowywane są na serwerach należących do MESCO Sp. z o,o, jednak są dostępne zdalnie dla przedstawicieli firmy MESCO Sp. z o.o.
W związku z tym informujemy, że dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa spoza UE, w którym prowadzi działalność firma MESCO Sp. z o.o.

Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi firma MESCO Sp. z o.o.  podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla klientów, kontaktów biznesowych, działań marketingowych oraz obsługi działalności firmy (np. podpisanie umowy licencyjnej, prowadzenie zewnętrznego supportu technicznego, szkoleń poza UE, wykonywania wspólnego projektu lub konsultingu)

W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji, szkoleniu lub w innym wydarzeniu - Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom, prelegentom, współorganizatorom, hotelom oraz innym podmiotom zaangażowanym w organizację eventu.

W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, w stosunku którego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, firma MESCO Sp. z o.o. stosuje odpowiednie zabezpieczenia poprzez standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy (zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt c) i d) RODO).

Zapytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych i sposobu uzyskania kopii standardowych klauzul ochrony danych prosimy kierować zgodnie
z informacjami podanymi w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do Pani/Pana zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej.

Podane przez Panią/Pana dane nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


Pełny zapis dotyczący przepisów RODO

Dofinansowania do szkoleń MESCO w 5-ciu krokach!

Przechwytywanie.JPG

Jeśli Twoja Firma należy do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, możesz otrzymać dofinansowanie do szkoleń organizowanych przez naszą Firmę aż do 80%!

UWAGA: Z programu wyłączone zostały województwa: mazowieckie i pomorskie

 

Czytaj więcej...

ANSYS Advantage 03/2014

Nowy numer ANSYS Advantage 03/2014, a w nim prócz nowinek z dziedziny symulacji, ciekawe artykuły poświęcone tym razem symulacjom pól sprzężonych - czyli multiphysics z uwzględnieniem szczegółnym elektroniki (LF, HF) oraz CFD. 

Zapraszamy do lektury.

ANSYS EMAG

Zestaw narzędzi i elementów do analizy elektromagnetyzmu, elektrostatyki metodą elementu skończonego

Czytaj więcej...