ANSYS od początku silnie inwestował w technologię HPC. ANSYS FLUENT szybko stał się narzędziem do benchmarków dużych klastrów obliczeniowych, a równocześnie wyznacznikiem dobrze skalującego się solvera do symulacji CFD. W 2016r ANSYS wykonał symulację spalania dla modelu posiadającego 830mln stopni swobody (ang. DOF - Degee Of Freedom) na 129024 rdzeni na superkomputerze SGI® ICE™ XA (wówczas najszybszy superkomputer na świecie). Tym samym został pobity wcześniejszy rekord ustanowiony również przez ANSYS.

Nadszedł czas na kolejny krok – własne rozwiązania do obliczeń w chmurze. Idea jest analogiczna do dobrze znanej i od dawna funkcjonującej usługi eCADFEM.

ANSYS Cloud - HPC na wyciągnięcie ręki

ANSYS Cloud jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które chcą uniknąć kosztów zakupu i utrzymania lokalnej licencji ANSYS ale równocześnie posiadają konieczność okresowego zwiększenia możliwości obliczeniowych posiadanego oprogramowania.

Ogromną zaletą ANSYS Cloud jest fakt, że korzystanie z niego nie wymaga żadnego przygotowania programistycznego. Inżynier z poziomu ANSYS Workbench wybiera opcję wysłania obliczeń do chmury ANSYSa, z rozwijanego menu wybiera ilość rdzeni i "puszcza" obliczenia.

Dostęp do usługi ANSYS Cloud wymaga subskrypcji na 3 lub 12 miesięcy. Docelowo subskrypcja będzie umożliwiać korzystanie z lokalnych licencji Klienta jednak usługa ta będzie dostępnego w drugiej połowie roku. Obecnie wykonywanie obliczeń na ANSYS Cloud wymaga wykupienia pakietu umożliwiającego dzierżawę godzinową licencji ANSYS.
Użytkownik może uruchomić obliczenia w 3 konfiguracjach sprzętowych:

  • Small – 12 CPU
  • Medium – 32/36 CPU
  • Large – 112/96 CPU

Dzierżawa godzinowa ANSYS - licencjonowanie

Do kosztów subskrypcji w ANSYS Cloud należy doliczyć koszt dzierżawy godzinowej licencji ANSYS. Podstawową jednostką rozliczeniową, swoistą walutą w dzierżawie godzinowej jest tzw. ANSYS Elastic Units (AEU). Występują one w 3 pakietach:

  • Mały – 2000 AEU
  • Średni – 8000 AEU
  • Duży – 32000 AEU

Koszty wyglądają następująco:

  • Pre/Post – 4 AEU/h
  • HPC Pack – 4 AUE/h
  • Solver – 8 AEU/h

Pre i Postprocessing odbywa się lokalnie a jedynie obliczenia są realizowane w chmurze. ANSYS Cloud dysponuje prostymi narzędziami do postprocessingu pozwalając na szybki podgląd i weryfikację wyników.

Powiadomienia - wszystkie informacje na wyciągnięcie ręki

Naliczanie godzinowe umożliwia bardzo wysoką kontrolę nad kosztami przy każdym projekcie. Jednak nadal możliwe, że limit zostanie wykorzystani zanim obliczenia dobiegną końca. Zdajemy sobie sprawę że nikt nie chce stracić kilku dni pracy z powodu braku licencji. Dlatego ANSYS Cloud nie odcina dostępu do licencji pomimo braku dostępnych ANSYS Elastic Units. W praktyce oznacza to, że Klientowi zostanie naliczona dodatkowa opłata zgodna ze zużyciem. Oczywiście użytkownik może ustawić powiadomienia mailowe przy określonym poziomie zużycia posiadanego pakietu. 

Każdy użytkownik może na bieżąco monitorować zużycie licencji za pomocą zabudowanych w ANSYS Cloud narzędzi do raportowania zużycia. Dodatkowo po zakończonej symulacji jest o tym informowany przez email.

Całościowy koszt pakietu podstawowego jest porównywalny z kosztem eCADFEM.