Warning: preg_match(): Compilation failed: unmatched parentheses at offset 38 in /www_joomla2019/plugins/system/fix404errorlinks/fix404errorlinks.php on line 1207
MESco | ANSYS Elite Channel Partner w Polsce | - ANSYS Electronics Desktop: nie widzę wszystkich modułów - zmiana ustawień GUI
             Szukaj Logowanie Kontakt

AEDT jest platformą przeznaczoną do prowadzenia symulacji elektromagnetycznych, termicznych, obwodowych, a także systemowych w ramach jednego, i co najważniejsze wspólnego GUI. Niewątpliwą zaletą AEDT jest w pełni zintegrowany i intuicyjny pre- i postprocesor, dzięki czemu użytkownik bardzo szybko może nauczyć się obsługi wszystkich modułów dostępnych w ramach AEDT (Maxwell, HFSS, Q3D, Icepak, Simplorer i inne).

1 AEDT gui

Rys. 1.: Analiza sprzężona HFSS-Icepak wewnątrz ANSYS Electronics Desktop.

 

Integracja modułów elektromagnetycznych w AEDT rozpoczęła się wraz z wydaniem wersji R16.0 – na początku obejmując rozwiązania przeznaczone do symulacji pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości. W wersji R17.0 do środowiska AEDT dołączył Maxwell wraz z możliwościami wykonywania obliczeń pół magnetycznych niskiej częstotliwości, a od wersji R19.0 dostępny jest również solver Icepak pozwalający na wykonywania obliczeń termicznych.

Po uruchomieniu AEDT oraz wstawieniu nowego projektu mamy do wyboru następujące moduły w zakładce Desktop: HFSS, Q3D, Maxwell, Icepak lub Simplorer.

2 menu aedt

Rys. 2.: Zakładka Desktop – zawierająca różne moduły EM.

 

Należy pamiętać, że ich dostępność oraz możliwość uruchomienia zależą od posiadanej przez nas licencji, czyli posiadając tylko licencję na Maxwella nie mamy możliwości uruchomienia HFSS i na odwrót. W takim przypadku mamy możliwość ograniczenia wyświetlanych ikon w zakładce Desktop do posiadanych przez nas licencji poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień AEDT. W tym celu możemy skorzystać z górnego menu Tools -> Options -> General Options lub przycisku General Options w zakładce Destkop.

3 wybor options

Rys. 3.: Zmiana ustawień wyświetlania modułów w General Options.

 

Następnie w oknie ustawień w zakładce General -> Desktop Configuration mamy możliwość ograniczenia dostępnych modułów w AEDT poprzez wybór ustawień pomiędzy: All, EM, RF, SI oraz Twin Builder.

4 options selection

Rys. 4.: Wybór konfiguracji wyświetlania modułów w General Options.

 

W zależności od wybranego wariantu zestaw dostępnych ikon z modułami ulega zmianie jak pokazano na poniższym rysunku.

5 ALL

Rys. 5.: Dostępny zestaw modułów w zależności od wybranej konfiguracji AEDT.

 

Uwaga! Bardzo często zdarza się, że użytkownik nieświadomie zmieni konfigurację dostępnych modułów w AEDT ograniczając dostępne moduły jedynie do Twin Bulildera (Simplorer) – w takim przypadku należy wykonać w/w kroki i zmienić konfigurację w General Options z Twin Builder -> All/EM/RF/SI.

 

Autor: Tomasz Kądziołka

Oprogramowanie

STREFA AKADEMICKA

ANSYS WORKBENCH