Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

oprogramowanie bg

Spis Treści:

Najczęściej używane typy analiz i możliwości:


9. Dostępne typy analiz:

 • Strukturalne:
  • Statyczna,
  • Dynamiczna:
   • Modalna  i spektralna,
   • Czasowa (liniowa i nieliniowa),
   • Harmoniczna,
   • Widmo odpowiedzi lub PSD,
  • Wyboczenie:
   • Liniowe,
   • Nieliniowe,
 • Pola sprzężone (termika + wytrzymałość, przepływ + wytrzymałość).

10. Kombinacje obciążeń:

 • Łatwa selekcja obciążenia i współczynników,
 • Kombinacje normowe,
 • Kombinacje z obciążeniem ruchomym,
 • Wartości maksymalne z wartościami stowarzyszonymi,
 • Obwiednie.

11. Nieliniowości geometryczne:

 • Duże odkształcenia,
 • Duże przemieszczenia,
 • Utwardzanie naprężeniowe,

12. Nieliniowości materiałowe:

 • Utwardzanie Izotropowe,
 • Utwardzanie Kinematyczne,
 • Kombinacja utwardzania Izotropowego i Kinematycznego,
 • Hipersprężystość,
 • Lepkosprężystość i Lepkoplastyczność,
 • Pełzanie i Skurcz,
 • Własności zależne od temperatury,
 • Plastyczność (Drucker ? Prager dla gruntów)

13. Nieliniowe elementy skończone:

 • Kable, membrany i elementy kontaktowe,
 • Kontakt z tarciem,
 • Elementy wstępnie sprężone,
 • Kontrola elementów (podmiana),
 • Nieliniowe belki,
 • Nieliniowe sprężyny,
 • Nieliniowe elementy bryłowe (beton zbrojony),
 • Niesymetryczne powłoki,
 • Elementy kompozytowe.

14. Zbrojenie powłok:

 • Metoda Wood Armer'a,
 • Metoda CEB-FIP.

15. Optymalizacja:

 • Dostępne optymalizacje: topologiczna i projektu,
 • Pozwala przeprowadzić symulację parametryczna i analizę czułości.

16. Dodatkowe cechy:

 • Parametryczny język programowania ANSYS (ANSYS Parametric Design Language -APDL),
 • Makra,
 • Modelowanie parametryczne,
 • Pętle i macierze,
 • Adaptacyjna siatka elementów skończonych.

ANSYS WORKBENCH

SZKOLENIA

ZASTOSOWANIA

STREFA AKADEMICKA