Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

oprogramowanie bg

Spis Treści:

Przygotowanie modelu CAD do symulacji i eksport danych

Omówiono zastosowanie, możliwości i działanie ANSYS SpaceClaim należałoby powiedzieć parę słów na temat jego współpracy ze środowiskiem ANSYS Workbench. Otóż  SpaceClaim jest zintegrowany z ANSYS Workbench. To znaczy, przygotowując geometrię do analizy można w nim zdefiniować wiele cech/elementów niemożliwych do określenia w innych programach CAD. Do najważniejszych należą:
  • możliwość automatycznego "wyciągnięcia" powierzchni środkowych z brył i przypisanie im grubości dla shelli,
  • tworzenie elementów belkowych poprzez przypisanie przekroju poprzecznego liniom,
  • istnieje również możliwość automatycznej zamiany brył w belki, klikając na bryłę program ją bada i jeśli jest to możliwe odczytuje: przekrój poprzeczny i środek ciężkości a następnie wstawia w miejsce bryły linię i przypisuje tej linii właściwości odczytanego przekroju poprzecznego,
  • tworzenie "component/part", to jest pocięcie jednej bryły na kilka składowych i połączenie w taki sposób, że różne bryły w miejscach styku będą posiadać spójną siatkę MES w ANSYS, wykonuje się to celem ułatwienia tworzenia siatki mesherowi lub zadania różnych danych materiałowych w różnych obszarach modelu,
  • dwukierunkowa asocjatywność z ANSYS Workbench - możliwość zdefiniowania parametrów w ANSYS SpaceClaim które będą odczytywane przez ANSYS Workbench, a po zmianie ich wartości z poziomu ANSYS Workbench i odświeżeniu modelu, program ANSYS Discover SpaceClaim zostanie otworzony w tle, geometria zaktualizowana w oparciu o nowe wartości parametrów i wczytana z powrotem do analizy w Workbenchu.

 Przygotowanie modelu do symulacji mechanicznych: zamiana elementów typu solid na shell i beam:

 Przygotowanie geometrii do symulacji CFD (volume of fluid):


ANSYS DLA MENADRŻERÓW

ANSYS WORKBENCH

ZASTOSOWANIA