Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

oprogramowanie bg

Spis Treści:

ANSYS SpaceClaim Direct Modeler - modelowanie bezpośrednie dla inżynierów

Jednym z najistotniejszych aspektów pracy z zewnętrzną geometrią jest naprawa i przygotowanie geometrii do analizy. Jest to tym bardziej ważne, że większość geometrii budowanych obecnie w przemyśle jest tworzona z myślą o procesie wykonawczym. To powoduje, że geometria nad którą przyjdzie nam pracować jest niesamowicie szczegółowa, a jednocześnie na małej skali posiada wiele niedociągnięć – szczeliny, rozszczepienia powierzchni czy krawędzi. Wszystkie te problemy użytkownik SpaceClaiama jest w stanie w bardzo efektywny sposób rozwiązać. Do dyspozycji mamy automatyczne narzędzia do diagnozowania problemów geometrycznych, a większość z nich potrafi je również automatycznie naprawić.

Od kiedy wdrożyliśmy w MESco ANSYS SpaceClaim Direct Modeler oszczędzamy średnio 20-25% czasu na przygotowaniu geometrii pod obliczenia. Przyspieszenie było tak widoczne, że kompletnie zarzuciliśmy typowo CADowskie podejście do przygotowania geometrii pod symulację. Te procesy są pokrewne ale nie takie same. SpaceClaim pozwola nam na bardzo szybką "naprawę" geometrii oraz automatyczne usunięcie wybranych cech. Dzięki tzw. modelowaniu bezpośredniemu (Direct Modeling) jest to narzędzie bardzo intuicyjne.


Ogólna zasada działania programu jest trywialna: łapiąc za punkt, przytrzymując i przeciągając tworzy się linię, następnie łapiąc za linię i przeciągając tworzy się powierzchnię a po złapaniu za powierzchnię (jak można się domyślić) i jej przeciągnięciu powstaje bryła. Oczywiście jeśli zaczynamy nasz rysunek od "zera" i nie posiadamy żadnych brył, powierzchni, linii czy punktów, wtedy (jak w każdym programie CAD) zaczynamy od szkicu 2D. Po skończeniu szkicowania w SCDM i przejściu do edycji 3D, program automatycznie zamieni zamknięte krzywizny szkicu na powierzchnie a linie szkicu na linie 3D. Powyższa operacja funkcjonuje również w drugą stronę, jeśli zaczniemy szkicować na płaszczyźnie w której znajdują się jakieś linie lub powierzchnie to zostaną one tymczasowo zamienione na linie naszego szkicu i udostępnione do edycji.

Innym przykładem praktyczności modelowania bezpośredniego jest możliwość powielania elementów jak w edytorach tekstu. Po zaznaczeniu interesujących nas obiektów (np.: kilka powierzchni z bryły) i naciśnięciu kombinacji klawiszy "Ctrl+C", elementy te zostaną skopiowane a po kliknięciu w innym miejscu rysunku i użyciu kombinacji "Ctrl+V" zaznaczone wcześniej elementy zostaną wstawione w miejscu kliknięcia. Operację można oczywiście wykonywać wielokrotnie.

Bardzo przydatną cechą modelowania bezpośredniego jest jego uniwersalność. Ze względu na brak drzewka historii, każda nowo dodana do rysunku głównego geometria (np.: z Inventora, SolidWorks itd) jest zamieniana na rodzimy obiekt ANSYS SpaceClaim DM i traktowana tak jakby przed chwilą została narysowana całkowicie w SCDM, a co za tym idzie wszystkie opcje i narzędzia SCDM są dla niej dostępne. Ponieważ prawie każdą operację przeciągnij/puść można zdefiniować jako parametr, a jak powiedziano przed chwilą program wszelką importowaną geometrię zamienia na rodzimą, w SCDM bardzo łatwo można sparametryzować geometrię która oryginalnie nie posiada parametrów (zdefiniowane są tylko dane geometryczne, np. format: STEP). Na koniec należy powiedzieć, że wymienione przed chwilą działania są jednymi z wielu uproszczeń mającymi za zadanie ułatwić i przyśpieszyć użytkownikowi pracę.


ANSYS DLA MENADRŻERÓW

ANSYS WORKBENCH

ZASTOSOWANIA