Szukaj Logowanie Kontakt

Czas trwania: 

3 dni
Cena za osobę:
Cena standardowa 2 100,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS 1 700,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni 1 700,00 PLN/netto
Studenci 1 500,00 PLN/netto
Poziom: 
Średniozaawansowany. Zalecana dobra znajomość zagadnień ze statyki liniowej

Cel kursu:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z analizą nieliniową w systemie ANSYS. Opisane zostaną podstawowe typy zagadnień nieliniowych, ich modelowanie, analiza i problemy jakie mogą wystąpić podczas rozwiązania. Całość będzie uzupełniona o ciekawe ćwiczenia praktyczne.

Dla kogo?

Od osób uczestniczących w kursie wymagana jest podstawowa znajomość zagadnień MES jak i mechaniki. Mile widziana jest również podstawowa znajomość programu ANSYS.

Program:

1.  Wprowadzenie i podstawy
          * typy nieliniowości
          * numeryczne rozwiązanie problemu nieliniowego
          * trudności w analizie numerycznej

   2. Podstawowe ustawienia analizy nieliniowej
          * aktywacja nieliniowości geometrycznych
          * ustawienia przyrostu obciążenia
          * zapisywanie wyników

   3. Nieliniowości geometryczne
          * skończone odkształcenia
          * duże obroty
          * follower forces
          * stress stiffening

   4. Analiza wyników (postprocessing)
          * analiza rozwiązania niezbieżnego
          * tworzenie animacji
          * tworzenie wykresów

   5. Zaawansowane ustawienia analizy
          * algorytmy poprawiające zbieżność
          * kryteria zbieżności
          * kryteria zakończenia analizy

   6. Plastyczność metali
          * wstęp do teorii plastyczności
          * modelowanie materiału
          * postprocessing

   7. Wstęp do modelowania kontaktu
          * generacja pary kontaktowej
          * rodzaje kontaktu
          * sztywność kontaktu
          * postprocessing
          * poprawa zbieżności analizy

 

 

ZASTOSOWANIA