Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

 W oprogramowaniu ANSYS Maxwell mamy możliwość zdefiniowania wymuszenia korzystając z zewnętrznego pliku tekstowego (np. przebiegu napięcia lub prądu) lub wykorzystania wyników obliczeń z jednego projektu jako wymuszenia w drugim. Przykład takiego zastosowania pokazano na poniższym rysunku, gdzie wartość przebiegu prądu płynącego w cewce (model 1) wyeksportowano jako tabelę z wynikami, a następnie zaimportowano jako wymuszenie prądowe w modelu 2.

 

1

Rysunek 1. Schemat pokazujący ideę importowania wyników z modelu 1 jako wymuszenie w modelu 2.

 

Zanim zabierzemy się do importowania przebiegu wymuszenia do modelu 2 musimy przygotować plik wsadowy. W tym celu w modelu 1 wykreślamy przebieg np. prądu lub napięcia w czasie korzystając z zakładki Results -> Create Transient Report -> Rectangular Plot / Data Table i wybieramy interesującą nas wartość.

 

2

Rysunek 2. Tworzenie wykresu z przebiegiem np. prądu w Maxwellu.

 

Należy pamiętać, aby wyniki były w podstawowych jednostkach (bez przedrostków typu ms, mA, kV) – w tym celu w ustawieniach wykresu należy wyłączyć opcję Auto Units (znajdującą się zakładce X-Scaling oraz Y-Scaling) dla osi X (czas) oraz osi Y (wartość). Następnie dla osi X ustawiamy jednostkę czasu jako sekundę (s), a dla osi Y prąd jako ampery (A) i zatwierdzamy operację klikając „OK”.

3

Rysunek 3. Zmiana jednostek na wykresie.

W kolejnym kroku eksportujemy wartości z wykresu do pliku tekstowego (*.tab) – w tym celu klikamy prawym klawiszem myszy na wykresie; następnie z dostępnych opcji wybieramy Export (1); w nowym oknie wybieramy opcję Browse (2).

 

4 Rysunek 4. Eksport prądów z wykresu do zewnętrznego pliku.

 

  Program prosi nas o wskazanie miejsca zapisu pliku (1) oraz jego formatu (txt, tab, dat) – wybierzmy plik typu *.tab (2), określamy jego nazwę np. „current.tab” i klikamy w przycisk Zapisz (3) całość zatwierdzamy przyciskiem OK (4).

 

5

Rysunek 5. Eksport prądów z wykresu do zewnętrznego pliku.

 

 Pierwsza kolumna w eksportowanym pliku powinna zawsze odnosić się do czasu, druga kolumna do wartość wymuszenia (prąd/napięcie). Możemy również własnoręcznie stworzyć plik od podstaw – natomiast musimy pamiętać o spełnieniu reguły:  X – oś czasu w sekundach, Y – wartość w jednostkach bazowych oraz stosować kropkę jako separator dziesiętnych.

 

6

Rysunek 6. Eksport prądów z wykresu do zewnętrznego pliku.

 

W ostatnim kroku – należy wczytać eksportowany plik „current.tab” do modelu 2. W tym celu edytujemy wymuszenie w Maxwellu klikając dwukrotnie na element typu Winding (1) znajdujący w zakładce Excitations w drzewku. Następnie wybieramy rodzaj wymuszenia (prądowe lub napięciowe) oraz wpisujemy sformułowanie pxwl(current,Time) (2) – gdzie pxwl jest funkcją z przedziałami liniowymi ekstrapolowanymi na osi x, current jest nazwą tablicy w Maxwellu, a Time jest zmienną systemową odnoszącą się do czasu. Po wpisaniu formuły pojawia się nowe okno w którym importujemy stworzony plik „current.tab” do Maxwella – w tym celu klikamy przycisk Import Dataset (3) oraz zatwierdzam przyciskiem OK (4) oraz ponownie wybierając OK (5).

 7

Rysunek 7. Import zewnętrznego pliku z przebiegiem do Maxwella.

 

W taki sposób udało nam się stworzyć wymuszenie, którego wartość została zaimportowana z zewnętrznego pliku – zanim uruchomimy analizę musimy zmienić ustawienia analizy tj. krok czasowy (Time Step) oraz czas końcowy analizy (Stop Time).

 8

 Rysunek 8. Przebieg prądu w cewce w modelu 2.

 

 Autor: Tomasz Kądziołka

Powiadomienia

Chcesz wiedzieć gdy dodamy nowy artykuł? Wybierz kategorię, która Cię interesuje!

ANSYS WORKBENCH

Oprogramowanie

STREFA AKADEMICKA