Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

Obliczenia MESco: CFD

Dwukierunkowe FSIDwukierunkowe FSI

Uogólniona analiza aerotłumiena (Flutter)

autorzy:
M. Pawłucki 


publikacja w: MESsenger,
data: 1.10.2017
Artykuł przedstawia uogólnione podejście do analiz wytrzymałościowo – przepływowych, w których rozważa się drgania konstrukcji wywołane przepływem płynu. W tekście przedstawiono schemat serii analiz, które w jasny i jednoznaczny sposób dostarczają informacji o dopuszczalnych zakresach pracy danej konstrukcji ze względu na zarówno częstotliwości i postacie drgań własnych jak i ich tłumienie wywołane obecnością płynu.
 

 

ANSYS WORKBENCH

Oprogramowanie

ZASTOSOWANIA