Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

Modelowanie wentylatorów w ANSYS AIM

 

W symulacjach przepływowych często nie interesuje nas lokalny efekt pracy wentylatora, lecz jego globalne oddziaływanie na cały układ. Z drugiej strony problematyczne bywa ustalenie z jaką wydajnością pracować będzie dany wentylator, gdyż zależy to głównie od otoczenia w jakim się znajduje (opory przepływu). W takich sytuacjach doskonale sprawdza się zastąpienie całej geometrii wentylatora płaską powierzchnią z zadaną charakterystyką wentylatorową. Wentylator w tej formie może zostać zagnieżdżony na brzegu domeny jako wlot, lub wewnątrz domeny. Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób wykonać taki zastępczy model wentylatora w środowisku ANSYS AIM.

W pierwszej kolejności musimy wyznaczyć funkcję określającą charakterystykę wentylatora. Najczęściej producenci podają charakterystykę wzrostu ciśnienia od przepływu objętościowego. Do warunku brzegowego możemy podpiąć również zależność odwrotną (prędkość przepływu lub przepływ masowy od ciśnienia). Wyznaczenie funkcji aproksymującej nie powinno sprawić problemów przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego.

1

 

Rysunek 1. Charakterystyka wentylatora, z przygotowaną funkcją wielomianową.

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie warunku brzegowego wlotu z zadaną funkcją przepływu masowego (lub prędkością) zależną od ciśnienia. Charakterystykę zadajemy w AIMie za pomocą wyrażenia (Named Expression).

1

Rysunek 2. Panel do definicji Named Expressions.

Przy tworzeniu wyrażeń musimy pamiętać o spójności jednostek. Dlatego warto stworzyć sobie własną zmienną ciśnienia z usuniętą jednostką (dzieląc ją przez 1 Pa) i to wyrażenie użyć jako zmienną do właściwej funkcji z charakterystyką. Ostatecznie wyrażenie musi zwracać nam prędkość lub przepływ masowy, więc pamiętajmy o przemnożeniu ostatecznego wyniku funkcji razy 1 m/s lub 1 kg/s. Tak przygotowane wyrażenie podpinamy do warunku brzegowego wlotu.

1

Rysunek 3. Warunek brzegowy wlotu z zadaną wydajnością wentylatorową oraz wizualizacja wyników.

Dodatkowe informacje, procedura krok po kroku do zamontowania wentylatora wewnątrz domeny oraz spis użytych wyrażeń znajdują się w załączonej prezentacji.

Autor: Maciej Kryś

Szczegółowa instrukcja PDF

Powiadomienia

Chcesz wiedzieć gdy dodamy nowy artykuł? Wybierz kategorię, która Cię interesuje!

ANSYS WORKBENCH

Oprogramowanie

STREFA AKADEMICKA