Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

Tomasz Kądziołka

Wykształcenie:
mgr inż. Tomasz Kądziołka, jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej na kierunku kierunek Elektrotechnika.
Kariera:
Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2011 roku w firmie Brose Fahrzeugteile GmbH & Co w Wurzburgu, w latach 2012 - 2013 pracował na stanowisku konstruktora wirujących maszyn elektrycznych w Instytucie Maszyn Elektrycznych KOMEL, a od 2013 roku zatrudniony jest w firmie MESco na stanowisku specjalisty ds. obliczeń elektromagnetycznych.

Specjalizacja w MESco:
Pan Tomasz Kądziołka odpowiedzialny jest za grupę programów do obliczeń elektromagnetycznych, świadczy wsparcie techniczne

Certyfikacje:
Technical:
ANSYS Certified Expert: Low Frequency Electromagnetics with Multiphysics Focus
ANSYS Certified Professional: High Frequency - Technical
ANSYS HFSS Standard & Advanced Course
Maxwell 2D Elektrische Maschinen und Kopplung mit Simplorer

Sales:
ANSYS Certified Professional: Low Frequency - Sales
ANSYS Certified Professional: HF/SI - Sales
ANSYS Certified Professional: AIM - Sales

Prowadzone szkolenia:
Maxwell, Simplorer, RMxprt, PExprt, AIM (elektromagnetyzm)

Publikacje:
Kądziołka T.: „Modelowanie silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o uzwojeniach skupionych” Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, nr 1/2013(98)

Kądziołka T., Pistelok P.: „Nowa generacja wysokosprawnych dwubiegunowych generatorów synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi”, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, nr 100/2013 cz. II

Pistelok P., Kądziołka T.: „Urządzenie do magnesowania magnesów trwałych – wyniki badań”, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, nr 1/2013(98)

Pistelok P., Kądziołka T.: „Magneśnica transformatorowa do magnesowania magnesów trwałych – wyniki badań”, Wiadomości Elektrotechniczne, nr 8/2013

Dukalski P., Kądziołka T.: „Ponowne narodziny samochodów elektrycznych”, Śląskie Wiadomości Elektryczne, nr 05/2013