Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

oprogramowanie bg

ANSYS Electronics

 

Obiekty
Oprogramowanie ANSYS Icepak zawiera wiele funkcji, które umożliwiają szybkie i efektywne tworzenie symulacji chłodzenia elektroniki. Modele są tworzone poprzez proste przeciąganie ikon gotowych obiektów - w tym m.in. wentylatory, otwory wentylacyjne, radiatory. Te obiekty przechowują informacje o geometrii, właściwościach materiałowych, siatce oraz warunkach brzegowych.
Obiekty

ECAD/MCAD
W celu przyspieszenia rozwój modelu, ANSYS Icepak importuje dane z elektronicznych systemów CAD (ECAD) i mechanicznych systemów CAD (MCAD). ANSYS Icepak wspiera pliki IDF, MCM, BRD i TCB, które zostały utworzone za pomocą oprogramowania EDA takiego jak Cadence Allegro lub Cadence APD. Dodatkowe produkty AnsoftLinks i ANSYS Icegrb pozwalają na importowanie danych z wielu pakietów EDA z Cadence ?, Zuken ?, Sigrity ?, Synopsis ? i Mentor Graphics ?. ANSYS Icepak bezpośrednio wspiera import danych CAD z formatów neutralnych w tym plików STEP i IGES
ECAD/MCAD
Siatki
ANSYS Icepak zawiera zaawansowane algorytmy siatkowania do automatycznego generowania wysokiej jakości siatek, które stanowią prawdziwy kształt elementów elektronicznych. W pełni zautomatyzowany, ANSYS Icepak zawiera również liczne opcje, które umożliwiają dostosowywanie parametrów siatki w celu ustalenia kompromisu pomiędzy dokładnością obliczeń a czasem obliczeń.

Rozwiązania numeryczne
ANSYS Icepak wykorzystuje najnowsze technologie dostępne w ANSYS Fluent do obliczeń termicznych i przepływowych. ANSYS Icepak rozwiązuje przepływy płynu i obejmuje wszystkie rodzaje przepływu ciepła - przewodzenie, konwekcje i promieniowanie - zarówno w stanie ustalonym jak i nieustalonym. ANSYS Icepak zapewnia pełną elastyczność siatki, i pozwala na rozwiązywanie nawet najbardziej skomplikowanych podzespołów elektronicznych za pomocą siatek niestrukturalnych, zapewniając szybkie oraz solidne rozwiązanie.

Rozwiązania numeryczne
 
Wizualizacji wyników
ANSYS Icepak zawiera pełny zestaw narzędzi do generowania grafiki, animacji i raportów, które łatwo przekazać do współpracowników i klientów. Mamy do dyspozycji narzędzia do tworzenia map wektorów prędkości, map temperatury, linii prądu, izo-powierzchni, przekrojów, wykresów XY, i wiele innych.

Przykład linii prądu powietrza chłodzącego radiator.
 
Integracja z ANSYS Workbench
Integracja ANSYS ICpack ze środowiskiem ANSYS Workbench dała powiązania które można wykorzystać na wiele sposobów. Poza niewymiernymi korzyściami związanymi z importem i eksportem parametrów i geometrii, możemy przekazywać wyniki np. temperatury do kolejnych narzędzi rodziny ANSYS.

Integracja z ANSYS Workbench
Przykład powiązania z modułem do obliczeń wytrzymałościowych.


Moduły:

ANSYS HPC
Zapewnia równoległe obliczeniowe możliwości do rozwiązywania dużych modeli chłodzenia elektroniki. Prędkość obliczeniowa może być znacznie zwiększona poprzez przeprowadzenie symulacji równolegle na maszynie wielordzeniowej lub na klastrze obliczeniowym.

AnsoftLinks
Oprogramowanie AnsoftLinks pozwala na import danych z elektronicznych systemów CAD do analizy termicznej w ANSYS Icepak.

ANSYS Iceopt
Oprogramowanie zapewnia możliwość optymalizacji projektowania w ANSYS Icepak. ANSYS Iceopt rozszerza możliwości parametryzacji w ANSYS Icepak.

ANSYS Icegrb
Oprogramowanie umożliwia import plików Gerber z narzędzi EDA takich jak Cadence ?, Zuken ?, Sigrity ? i Mentor Graphics ? do ANSYS Icepak do analizy termicznej.

Więcej informacji na stronie ANSYS

ANSYS WORKBENCH

SZKOLENIA

ZASTOSOWANIA

STREFA AKADEMICKA