Czas trwania: 3 dni

Poziom: podstawowy, zalecana znajomość zagadnień z kursu Geometria i siatki

Opis:

Zadaniem kursu jest zaznajomienie uczestników z symulacją komputerową przy użyciu Metody Elementów Skończonych (MES) w oprogramowaniu ANSYS. Od wprowadzenia teoretycznego po prace nad modelem w środowisku ANSYS Workbench.

Kursanci zdobędą praktyczną wiedzą umożliwiającą samodzielne funkcjonowanie w środowisku ANSYS i prowadzenie podstawowych analiz numerycznych z zakresu statyki liniowej.

Program:

  • Zarys podstaw teoretycznych MES

  • Praktyczne podejście do analizy

  • Poprawne przygotowanie geometrii

  • Podział na elementy skończone, wybór odpowiednich elementów, wpływ siatki na wyniki

  • Warunki brzegowe - właściwe rozumienie podpór i wymuszeń

  • Wpływ uproszczeń na rezultaty

  • Analiza i prezentacja wyników

  • Ocena konstrukcji z wykorzystaniem MES