Szukaj Logowanie Kontakt

Turbo

Wykonujemy analizy numeryczne na zlecenie:

 • symulacje komputerowe metodą elementów skończonych (mes) z zakresu: statyki, kinematyki, dynamiki, termodynamiki, problemów nieliniowych, optymalizacji,
 • kinematyczne analizy mechanizmów (MBS/MSS),
 • symulacje przepływów,
 • symulacje wtrysku tworzyw sztucznych,
 • prace badawczo-rozwojowe. 

To co nas wyróżnia to fakt że każde zlecenie może być podstawą późniejszego wdrożenia oprogramowania ANSYS. Cała wiedza i sztuka inżynierska wypracowana w MESco w trakcie trwania projektu mogą być przekazane Klientowi w postaci kursów wdrożeniowych wraz z plikami wsadowymi do samodzielnego wykonania symulacji.

W dziedzinie mechaniki, przepływów i elektromagnetyzmu Wykonujemy między innymi:

 • Optymalizacje parametryczne i topologiczne
 • Weryfikację normową produktu
 • Symulacje stanu istniejącego w celu ustalenia przyczyn niepożądanych zachowań
 • Walidacje projektu i koncepcji
 • Symulacje testu normowego/weryfikacyjnego
 • I inne...

Efektem naszej pracy mogą być wskazówki co do zmian istniejącej konstrukcji, ocena wrażliwości na parametry, ocena zgodności z założeniem konstruktora czy też określenie efektów procesów technologicznych i warunków pracy na zachowanie końcowego produktu. 

Przykłady symulacji wykonanych przez MESco: 

Mechanika

Silnik light

 Przepływy

F1 no back1V2

Elektromagnetyzm

Antena LD