Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

 

Warszaty Symulacja 2017

 

ANSYS AIM – analizy sprzężone dla inżynierów. AIm social robot arm white

ANSYS AIM jest środowiskiem do prostego i szybkiego wykonywania analiz pól sprzężonych, przeznaczonym nawet dla użytkowników, którzy na co dzień nie zajmują się obliczeniami MES. W ramach warsztatów zostaną przedstawione kolejne etapy modelowania w ANSYS AIM. Opracowywanym zagadnieniem będzie sprzężenie analiz mechanicznych, termicznych oraz przepływowych na przykładzie trójnika. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z tworzeniem siatki, zadawaniem własności materiałowych oraz warunków brzegowych i łączeniem różnych pól fizycznych.

Inżynieria odwrotna i drukowanie 3D czyli praca z geometriami STL w ANSYS SpaceClaim

ANSYS SpaceClaim to idealne narzędzie, które nadaję się do wykorzystania pod kątem inżynierii odwrotnej. Specjalny moduł „Facets” pozwala naprawić i przygotować modele STL oraz odtworzyć w bardzo szybki sposób model 3D na podstawie modelu STL. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowane jak prosto i szybko można wykonać:

SpaceClaim PL·         Analizę, edycję i naprawę modeli STL
·         Zredukować wagę modelu STL, poprzez wprowadzenie różnego rodzaju
          wypełnienia - opcja infill.
·         Odtworzenie modelu 3D na podstawie modelu STL – opcja Skin Surface.

Mechanika Pękania w ANSYSfatigue suspension life
Mechanikę pękania możemy rozumieć jako wytrzymałość konstrukcji, która zawiera w sobie defekty typu pęknięcia. Celem wykonywania obliczeń jest określenie, czy dane pęknięcie ma wystarczająco dużo energii aby dalej się rozwijać oraz jak szybko propagacja będzie następować. W czasie warsztatów pokazane zostaną możliwości obliczeniowe środowiska Ansys w zakresie mechaniki pękania: sposoby definicji pęknięcia oraz informacje wyjściowe które otrzymujemy z modelu.

 
SYMULACJA 2017 - strona główna
 

ANSYS DLA MENADRŻERÓW

ZASTOSOWANIA