Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

Spis Treści:

 

ANSYS/Emag

Zestaw narzędzi i elementów
do analizy elektromagnetyzmu, elektrostatyki
metodą elementu skończonego.

      Analiza elektromagnetyczna niskiej częstotliwości ma wielkie znaczenie przy projektowaniu obiektów rotujących  (takich jak silniki, prądnice), generatorów prądu, transformatorów, obwodów komputerowych, czujników, urządzeń wykonawczych i wielu innych.  Jedna pomyłka przy projektowaniu tego typu urządzeń może być fatalna w skutkach.  Produkt ANSYS/Emag pozwala zredukować tego typu błędy jak i ułatwia pracę czyniąc ją efektywniejszą.

Podstawowa charakterystyka produktu:

 • ANSYS/Emag w ramach niskoczęstotliwościowej analizy obwodów i pól elektrycznych wykonuje analizy w połączeniu z pomiarem pola magnetycznego równie dobrze jako pola magnetycznego uzyskanego z przepływu prądu lub jako stałego pola magnetycznego.
 • ANSYS/Emag zawiera odpowiednie narzędzia do analiz statycznej, zmiennej w czasie, harmonicznej (niskie częstotliwości ), analiz elektromagnetycznych równie dobrze jako zadanie elektrostatyczne i jako  analiza obwodów ,  rozpływ prądu w przewodniku, możliwość śledzenia w postprocesorze ładunku elektrycznego w zadaniu elektrostatycznym jak i w polu magnetycznym.
 • ANSYS/Emag pozwala na automatyzacje obliczeń związaną z określaniem sił i momentów,  induktancją, impedancją, ciepłem Joule'a, przeciekaniem pól, nasycaniem się , natężeniem pola elektrycznego i magnetycznego.
 • Edytor obwodów ANSYS/Emag pozwala wykonywać analizy harmoniczne, zmienne w czasie (uwzględniające dużą amplitudę zmian) napięcia i prądu. Pozwala na wstawianie  obciążeń prądowych do modelu MES  bezpośrednio poprzez edytor graficzny schematów.
 • Edytor schematów ANSYS/Emag pozwala globalnie zmieniać wartości komponentów takich jak rezystory, kondensatory, diody, cewki itd.
 • Pakiet ANSYS/Emag może być używany jako samodzielne narzędzie lub w kombinacji z innymi narzędziami np.: ANSYS /Mechanical pozwalając na wykonanie analizy bardziej złożonych problemów.
 

 Możliwości produktu ANSYS/Emag:
 
Elektrostatyka:

 • elementy typu H oraz adaptacyjne typu P
 • sprzężenie z analizą mechaniczną
 • elementy Trefftz'a (pola nieskończone/ nieograniczone)

Przepływ prądu: 

 • ciepło Joula
 • przepływ prądu może być zastosowany do określenia pola magnetycznego
 • obliczona temperatura może być zastosowana do obliczeń wytrzymałościowych

Magnetostatyka:

 • elementy 1go i drugiego rzędu 
 • elementy 2-D do określania wektora pola magnetycznego
 • elementy 3-D do określania warunków brzegowych
 • elementy 3-D do określania potencjałów wektorowych i skalarnych
 • możliwość modelowania zadań płaskich i osiowo symetrycznych jako zadanie 2-D
 • wymuszenia prądowe i napięciowe
 • elementy obwodowe i elementy sprzęgające o dodatkowych cechach nie elektrycznych (np. zmienny kondensator powietrzny)
 • cewki Biota-Savarta

Elektromagnetyzn zadania niskiej częstotliwości:

 • analizy harmoniczne ( stałe materiałowe liniowe i nieliniowe )
 • analiza w czasie ( stałe materiałowe liniowe i nieliniowe )
 • przewodniki typy cewka, masa, odniesienie
 • wymuszenie prądowe i napięciowe
 • 2-D i 3-D elementy do określenia wektorowego potencjału magnetycznego
 • 3-D do określania strumienia na brzegu
 • ośrodki przenikalne i nie przenikalne magnetycznie
 • efekt prędkości

Analiza obwodów oraz sprzężeń:

 • edytor obwodów z elementów dyskretnych
 • elementy dyskretne:
 • rezystory, kondensatory, cewki indukcyjne, diody, transformatory. połączenia do przewodników typu odniesienie czy masa
 • połączenia pomiędzy modelami 2-D i 3-D
 • analizy statyczne, harmoniczne i zmienne w czasie

Automatyka obliczeń:

 • obliczenia macierzy kondensatorów typu multi-port
 • obliczenia macierzy cewek typu multi-port
 • obliczenia pracy Maxwella
 • obliczenia siły elektromagnetycznej
 • możliwość śledzenia w postprocesorze ładunku elektrycznego

 

 

 

Następcą EMAG i zarazem rozszerzeniem możliwości ANSYS jest zakupione w 2008 roku oprogramowanie firmy ANSOFT. Można o nim przeczytać więcej na naszych stronach o ANSYS EM (ANSOFT).