Mesco

Oprogramowanie firmy ANSYS

ANSYS AIMANSYS AIM

Nowa platforma typu multiphysics skierowana wprost do inżynierów

ANSYS AIM w założeniu ma być jest łatwym i przyjaznym środowiskiem do symulacji wielu pól sprzężonych, skierowanym przede wszystkim do inżynierów, w celu przeprowadzenia szybkiej (co nie znaczy złej, powierzchownej) symulacji. AIM umożliwia na szybką ocenę projektu pod wieloma aspektami.


ANSYS AIM: Symulacja wielu fizyk w jednym środowisku


Rozwiązanie kompletne

ANSYS AIM daje kompletne rozwiązanie dla projektantów i inżynierów produktu, pozwalając na przeprowadzenie pełnego procesu projektowego: od stworzenia geometrii, poprzez optymalizację i uzyskanie wyników z symulacji.


Jedne narzędzie dla wielu fizyk

ANSYS AIM pozwala na wykorzystanie tego samego środowiska do wykonania analiz z pojedynczej fizyki, wielu fizyk, a także analiz sprzężonych, uwzględniających wszystkie istotne siły fizyczne oddziałujące na analizowane zagadnienie.


Symulacje dla każdego inżyniera

ANSYS AIM, poprzez swoje proste i łatwe środowisko, a także dzięki monitorowaniu kolejnych kroków w procesie symulacji, pozwala na wykorzystanie narzędzia nawet przez inżynierów, którzy nie korzystali wcześniej z programów symulacyjnych jak również  dla inżynierów produktu na etapie tworzenia samej koncepcji rozwiązania.

 

ANSYS AIM oferuje wiele gotowych szablonów pojedynczych analiz z wielu dyscyplin oraz pełnych analiz sprzężonych (multiphysics) oparając się na najlepszych w swojej klasie solverach numerycznych  stosowanych również w pozostałych pakietach ANSYS.

ANSYS AIM posiada nowoczesny interfejs
wyposażony w szereg zautomatyzowanych procedur przyspieszających znacznie proces definiowania analiz.  Niezależnie czy użytkownik przeprowadza analizę pojedyńczego czy złożonego problemu (multidyscyplinarną/multiphysics), cała analiza przeprowadzana jest w jednym interfejsie (GUI), co zmniejsza koszty szkoleń i wdrażania całego systemu w firmie.


Licencjonowanie produktu to dobra informacja dla użytkowników: jest jedna ogólna licencja obejmująca wszystkie analizy dostępne w środowisku AIM.  Możliwości licencji w zakresie różnych analiz ujete są w ANSYS Capability Chart.

Po uruchomieniu środowiska ANSYS AIM, użytkownik ma do wyboru cały szereg wzorców symulacji obejmujących szereg analiz - jak widać na zdjęciu obok (Simulation Process Templates).
Wzorce analiz pozwalają na wykonanie szeregu symulacji jak m.in. analizy strukturalne (odpowiednik Mechanical), przepływowe (odpowiednik Fluent/CFX), elektromagnetyczne (odpowiednik Maxwell) oraz symulacje wytłaczania/extruzji (odpowiednik Polyflow).  

ANSYS AIM - podstawowe cechy programu

Zintegrowane tworzenie i edycja geometrii

 • Możliwość przygotowania geometrii przez bezpośredni dostęp z poziomu AIM do SpaceClaim
 • Szybkie czyszczenie, naprawa i upraszczanie geometrii do symulacji
 • Automatyczna, dwukierunkowa integracja z większością systemów CAD

Szybkie i automatyczne tworzenie siatki

 • Automatyczna, wybrana przez użytkownika gęstość siatki oparta na rodzaju symulacji
 • Równoległe tworzenie siatki dla elementów tetragonalnych i heksagonalnych z warstwą przyścienną
 • Szybkie tworzenie siatki wysokiej jakości dla skomplikowanych geometrii

Obliczenia przepływu płynów

 • Stan ustalony,  przepływ laminarny lub turbulentny, płyny ściśliwe i nie ściśliwe oraz sprzężenie przepływu płynu i ciepła
 • Obliczanie spadku ciśnienia, sił nośnych i ciągu  oraz oddziaływań płynu na strukturę
 • Szybkie obliczenia oceniające charakterystykę przepływową i termiczną modelu

Obliczenia mechaniczne

 • Statyczne analizy części złożeń w celu wyznaczenia przemieszczeńi naprężeń, odporności zmęczeniowej,  nieliniowych kontaktów i dużych przemieszczeń
 • Analiza modalna w celu wyznaczenia częstości drgań własnych i postaci drgań
 • Szybkie obliczenia zachowania konstrukcji we wczesnych etapach projektowania

Obliczenia przepływu ciepła

 • Przepływ ciepła dla stanu ustalonego wraz z konwekcją i radiacją
 • Wiele opcji pól sprzężonych: termo-mechaniczne, termo-elektryczne, termo-elektro-mechaniczne
 • Szybkie obliczenia temperaturyi przepływu ciepła by przewidzieć zachowanie modelu

Obliczenia FSI

 • Transfer sił i temperatury z płynu na ciało stałe
 • Dokładne i szybkie mapowanie sił normalnych i stycznych
 • Szybkie obliczenia wpływu przepływu płynu na ciało stałe dla wewnętrznychi zewnętrznych przepływów

Obliczenia przewodnictwa elektrycznego

 • Przewodnictwo prądu stałego z warunkami brzegowymi napięcia i natężenia prądu
 • Analizy sprzężone:  termo-elektryczne, termo-elektro-mechaniczne
 • Szybkie obliczenia gęstości natężenia prądu, spadku napięcia i spadku mocy aby przewidzieć zachowanie modelu

Wizualizacja wyników

 • Zintegrowany post-processing i wizualizacja wyników
 • GPU i równoległy CPU post-processing dla wyników jakościowych i ilościowych
 • Tworzenie wyrazistych grafik do efektywnego wyświetlania wyników symulacji

Przeszukiwanie projektu i optymalizacja

 • Wsparcie dla wszystkich parametrów od konfiguracji modelu po wyniki symulacji
 • Szybka konfiguracja i obliczanie wielu alternatywnych rozwiązań wykorzystując wariację parametryczną
 • Szybka optymalizacja modelu z wykorzystaniem „goal-driven optimization”

Automatyzacja i dostosowywanie

 • Tworzenie plików sesyjnych i skryptów opartych na języku Python (platforma IronPython)
 • Predefiniowane oraz utworzone przez użytkownika szablony tworzą ścieżkę symulacji
 • Rozszerzenia interfejsu użytkownika pozwalają tworzyć własne obciążenia i warunki brzegowe

Dodatkowe informacje:

Charakterystyka AIM
Wypróbuj AIM za darmo przez 60 dni