Spis treści

Edycja siatki  - podstawową funkcjonalnością każdego zaawansowanego narzędzia do generacji siatek jest możliwość szeroko rozumianej edycji siatek. ANSYS Meshing posiada szereg narzędzi pozwalających na zaspokojenie oczekiwań nawet najbardziej wymagających użytkowników. Zaczynając od importu gotowego modelu, odtworzenia geometrii do generacji nowej siatki. Zamiana typów elementów, zakładanie czy  odpinanie midwęzłów, łączenie różnych typów siatek znacznie poprawia wydajność pracy.
Bardzo dobra diagnostyka wygenerowanej siatki wraz z możliwością automatycznej i manualnej poprawy elementów jest także ważną cechą ANSYS Meshing. Użytkownik może budować ręcznie poszczególne elementy czy przysuwać węzły wewnątrz modelu. Powiązywanie siatki z geometrią oraz wpływanie na współrzędne węzłów pozwalają przygotować model odpowiadający najwyższym wymaganiom odnośnie symulacji.