Spis treści

 Hexa - jedne z najbardziej wymagających pod względem nakładu pracy od użytkownika jak i pod względem zaawansowania od programów generujących siatki. Stosowane wszędzie tam gdzie ważna jest jakość siatki wraz z ograniczoną ilością elementów lub gdzie typ analizy eliminuję siatki typu tetra.
ANSYS Meshing jak wiele programów do generacji siatek posiada standardowe metody automatycznej generacji siatek hybrydowych jak Hex-dominant czy Hex-core.  To co wyróżnia jest unikatowe podejście umożliwiające generację najwyższej jakości siatek Hexahedralnych strukturalnych dla nawet najbardziej złożonych geometrii poprzez wykorzystanie Blockingu.

Hex Blocking polega na obudowaniu naszego modelu szkieletem bloków. Po określeniu podziału na elementy oraz powiązaniu z odpowiednimi częściami geometrii bloki są dzielone na elementy hexahedralne., które są rzutowane na model. Dzięki temu podejściu sam blocking jest niezależny od geometrii, co pozwala na wielokrotne modyfikacje oraz wykorzystanie istniejącej konfiguracji dla podobnych modeli. Możliwość wykorzystania skryptów oraz praca na podobnych modelach pozwala użytkownikowi automatyzację proces tworzenia bloków.
System blockingu nie ogranicza użytkownika tylko do elementów hexahedralnych. Same bloki mogą tworzyć siatki typu sweep czy nawet tetrahedralne. Dzięki tej kombinacji możliwe jest utworzenie blockingu nawet dla najbardziej złożonych modeli. Ograniczeniem jest tylko czas i fantazja użytkownika.

Dzięki tak ogromnym możliwościom ANSYS Meshing stał się standardem wszędzie tam gdzie użytkownik potrzebuje w pełni profesjonalnego narzędzia pozwalającego w wydajny sposób generować siatki najwyższej jakości.