Spis treści

Pierwszym krokiem w każdej symulacji jest przygotowanie geometrii modelu. Większość użytkowników korzysta z własnego systemu CAD natomiast model przygotowany  na potrzeby rysunków wykonawczych rzadko nadaję się od razu do symulacji. Przed przygotowaniem siatki trzeba poprawić czy uprościć model.

Program ANSYS Meshing CFD pozwala na import geometrii z dowolnego systemu CAD poprzez dwukierunkowe interfejsy geometryczne. Pozwala to nie tylko na bezproblemowe uzyskanie geometrii ale także na transfer parametrów, nazw i materiałów naszego modelu. Dzięki zaawansowanym narzędziom ANSYS Meshing pozwala na pracę nawet na uszkodzonych modelach (brak powierzchni, wiele klinowych powierzchni czy geometria uzyskana ze skanowania obiektu). Istnieje także możliwość uzyskania geometrii z importowanej siatki!!! Program posiada narzędzia do automatycznego odfiltrowywania niepotrzebnych cech modelu (niepotrzebne linie czy punkty). Dzięki tej funkcji użytkownik ma możliwość wydajnego uproszczenia modelu pomijając zbędne szczegóły.

    

Szeroka paleta dostępnych narzędzi pozwala w wydajny sposób przygotować geometrię do etapu generacji statki.