Zaczynając od powiązania modelu w systemie CAD ze środowiskiem Workbench użytkownik może w wydajny sposób przygotować geometrię do potrzeb symulacji a następnie korzystając z zaawansowanych narzędzi przygotować siatkę odpowiednią do symulowanego zjawiska. Po zdefiniowaniu modelu, dzięki wydajnej technice zrównoleglenia obliczeń możemy szybko otrzymać wyniki. Zaawansowany postprocesor pozwala w dowolny sposób uzyskać konkretne dane liczbowe jak i przedstawić wyniki w sposób graficzny. Zaczynając od obrazków, animacji, raportów do generacji interaktywnych modeli 3D, możliwych do przeglądania w darmowej przeglądarce. Co więcej powiązanie z oprogramowaniem firmy ANSYS do obliczeń wytrzymałościowych mamy możliwość prowadzenia symulacji interakcji pomiędzy przepływem i ciałem stałym (FSI).

Integracja programu w środowisku Workbench pozwala także na wykorzystanie narzędzi do optymalizacji parametrycznej (DesignXplorer). Szerokie spektrum zastosowań od przeliczenia wielu przypadków obciążeń do poszukiwania najlepszej wartości parametrów wejściowych w funkcji celu znacznie podnoszą wydajność  narzędzi do symulacji.