Spis treści

Prezentacja wyników w ANSYS Professional jest wzbogacona o dodatkowe funkcje ponad dostępne w DesignSpace.  
Możliwe jest przedstawienie wyników na powierzchniach brył, w postaci wektorowej, na przekrojach, płaszczyznach i po ścieżkach. W Professional możliwe jest budowanie własnych wyników opisanych wyrażeniami algebraicznymi, np. określenie termomechanicznego współczynnika bezpieczeństwa.

Rezultaty mogą zostać przedstawione w postaci uśrednionej węzłach jak i nieuśrednionej po węzłach, tzw. elementarnej. Wykresy można wyeksportować do plików graficznych, w postaci raportu czy animacji.

Uzyskane wyniki wykonanych analiz mogą stanowić punkt początkowy dla kolejnych symulacji. Za pomocą funkcji restart możliwe jest uruchomienie dalszych obliczeń z dowolnego punktu symulacji.

Na pełnych zbiorach wyników również można dokonywać różnych operacji matematycznych - jak np superpozycji liniowej w celu uzyskania nowego przypadku obciążenia z kilku podstawowych.

Najbardziej wyrafinowaną funkcjonalnością ANSYS Professional jest możliwość tworzenia submodelingu. Funkcja pozwala na przeniesienie między modelami globalnym i lokalnym przemieszczeń lub sił w celu dokładniejszego zbadania lokalnego zachowania urządzenia. Ta metoda pozwala na efektywne analizy pełnych złożeń bardzo skomplikowanych układów przy zachowaniu wysokiej dokładności odwzorowania naprężeń w karbach.