Spis treści

Zaawansowani użytkownicy w ANSYS Mechanical APDL znajda również dodatkowe narzędzia do tworzenia i optymalizacji. Między innymi, dzięki klasycznej powłoce, można korzystać z kreatora rurociągów "Piping Module". Dostępny jest również moduł do optymalizacji parametrycznej i analiza probabilistycznej rozwiązania. Obecna w ANSYS Mechanical APDL optymalizacja opiera się na metodzie "Monte Carlo" i pozwala zdefiniować pojedyncze kryterium celu. Rozszerzeniem tego narzędzia na optymalizację wielokryterialną jest ANSYS DesignXplorer. 

Środowisko Mechanical APDL udostępnia unikalne opcje analizy mechaniki pękania. Pozwala na tworzenie prostych geometrii jak i modeli parametrycznych. Umożliwia pracę w oparciu o obiekty typu NURBS, udostępnia operacje boolowskie z brył podstawowych. Importowane modele z programów CAD mogą zostać w nim naprawione i wstępne uproszczone (np. pocięcie do podziału bryłowego)
 


Możliwość uwzględnienia nieliniowości

ANSYS Professional
NLT NLS
Zależne od temperatury własności materiałowe
Kontakt z separacją
Kontakt z definiowanym tarciem  
Duże przemieszczenia i duże obroty dla belek i powłok
Umocnienie naprężeniowe  
Podstawowe modele hiperelastyczne (gumy i elastomery)  
Plastyczność (BISO i BKIN)  
Zmiana fazy w analizie termicznej  
Macierz radiacji - promieniowania między powierzchniami  
Kompozyty warstwowe - laminaty (powierzchniowe i bryłowe)
Własne równania wyników