Spis treści

Możliwości analizy mechanicznej są znacznie większe niż to jest w niższej licencji DesignSpace.  Program pozwala na budowę zarówno modeli bryłowych (solid), powłokowych (shell) oraz belkowych (beam).

Pomiędzy wszystkimi typami elementów można definiować interakcje w postaci kontaktu. Dzięki niemu, nie jest wymagane budowanie modeli MES o ciągłej siatce. Konstrukcje, tak jak w rzeczywistości, mogą składać się z części i podzespołów przekazujących siły poprzez powierzchnie styku. Z togo powodu, można efektywnie łączyć różne typy modelowania. Jeśli na stalowym rusztowaniu jest postawiony blaszany podest, a wymuszenie pochodzi od niewywarzonego wirnika silnika stojącego na tym podeście, do analizy dynamiki takiego układu można skorzystać ze wszystkich typów elementów. Belkami zamodelować szkielet rusztowania, powłokami podest a elementami bryłowymi korpus silnika. Po wybraniu najbardziej niekorzystnego scenariusza obciążenia można przeprowadzić dokładną analizę węzłów konstrukcji metodą submodelingu.

 

ANSYS Professional NLT NLS
Powierzchnia do powierzchni    
Powierzchnia do węzła  
Węzeł do węzła  apdl apdl
Constrain Equation    
MPC    

 

ANSYS Professional
NLT NLS
 Kontakt liniowy - związany, z poślizgiem    
 Kontakt nieliniowy - z separacją lub stykiem    
 Definiowany przez użytkownika współczynnik tarcia    -
 Delaminacja kontaktu związanego    -    -
 Narodziny i uśmiercanie elementów    -    -
 Separacja z podążającym ciśnieniem
 Kontakt z ciałem sztywnym
 Rezystancja cieplna w kontakcie    -