Spis treści


ANSYS/Professional występuje w dwu wariantach :

  • NLT - Nonlinear Termal - jest narzędziem nastawionym pod kątem nieliniowych analiz termicznych i termo mechanicznych
  • NLS - Nonlinear Structural - jest narzędziem nastawionym pod kątem nieliniowych analiz mechanicznych
ANSYS Professional
NLT NLS
Termika stanu ustalonego
Termika stanu nieustalonego  -
Analizy statyki mechanicznej - liniowej i nieliniowej geometrycznie i kontaktowo
Analizy z plastycznością i kontakt z definiowalnym tarciem -
Analizy termo-mechaniczne -
Dynamika modalna - drgania własne także wstępnie sprężone
Dynamika harmoniczna - wymuszenie sinus sweep i tłumienie
Dynamika drgań losowych - wymuszenie PSD    
Dynamika spektralna - np trzęsienie ziemi  
Dynamika stanów przejściowych - MSUP transient * *
Wyboczenie liniowe
Wyboczenie nieliniowe -
Optymalizacja kształtu
APDL