Możliwości produktu ANSYS/Multiphysics:

 
Analizy wytrzymałościowe
 • liniowa
 • nieliniowość
  • geometryczna, materiałowa, elementy specjalne, kontakt
 • statyczna
 • dynamiczna
  • analiza w czasie "transient"
  • częstotliwości drgań własnych
  • analiza harmoniczna
  • analiza spektralna
 • analiza wyboczeniowa
 • optymalizacja topologiczna
Analizy termiczne
 • quasi stacjonarna lub pełna czasowa
 • przewodność
 • konwekcja
 • radiacja
 • zmiana fazy poprzez entalpie
Analizy przepływów

    * quasi stacjonarna lub pełna czasowa
    * ściśliwe i nieściśliwe
    * laminarne i turbulentne
    * cieczy newtonowskie i nienewtonowskie
    * przepływ swobodny, wymuszony lub mieszanie z uwzględnieniem wymiany ciepła
    * sprzężenie cieplne bryła/ płyn
    * łączenie różnych sposobów transportu
    * swobodne powierzchnie
    * modele dmuchaw i obciążeń rozłożonych
    * stacjonarne lub rotujące przekroje odniesienia

Analizy akustyczne

    * pełne sprzężenie medium/brzeg
    * pola bliskie i dalekie
    * analiza harmoniczna, pełna czasowa i modalna

Analizy elektromagnetyczne

    * elektrostatyka
    * magnetostatyka
    * niskoczęstotliwościowy elektromagnetyzm
          o analiza harmoniczna i pełna czasowa
    * wysokoczęstotliwościowy elektromagnetyzm
          o analiza harmoniczna i pełna czasowa
    * rozpływ prądów
    * sprzężenia obwodami

Analizy sprzężone

    * termika / wytrzymałość
    * przepływ / wytrzymałość
    * elektrostatyka / wytrzymałość
    * magnetyzm / wytrzymałość
    * akustyka / wytrzymałość
    * termika / elektryczność
    * termika / elektromagnetyzm
    * przepływ / elektryczność
    * przepływ / elektromagnetyzm
    * piezoelektryczność
    * elektromechaniczne obwody