Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

 

SYMULACJA 2014

AKTUALNOŚCI

 

Goście
specjalni
konferencji
SYMULACJA 2014

Thomas Willkommen, ANSYS Inc.

Volker Bäumer, CADFEM GmbH

Rob Coles,  HBM nCode


Tematy artykułów
zaakceptowanych
Closing the loop – combining modal simulations and tests
Eksperymentalna i numeryczna analiza spadku ciśnienia aerowanej zawiesiny węglowej w poziomym kanale cylindrycznym
Numeryczne modelowanie badań cienkościennych blach profilowanych 
Analiza termiczna konstrukcji nośnej hali żużlowej
Modelowanie procesu odprowadzania ciepła z półprzewodnikowej diody mocy
Model matematyczny komory koksowniczej
Konstrukcja Ośrodkowej Pompy Wspomagania Serca ReligaHeart-ROT
Obliczenia numeryczne napędu pompy Wspomagania Serca ReligaHeart-ROT”
Projektowanie wirujących maszyn elektrycznych z zastosowaniem oprogramowania ANSYS.
Zastosowanie systemyu ANSYS w badaniach symulacyjnych obrabiarek 
Wykorzystanie oprogramowania Maxwell do obliczania rozkładu sił lokalnych
na powierzchnie stojana silnika magnetoelektrycznego
Algorytm przewidywania odkształceń elementów po procesie obróbki
cieplno-chemicznej
Modelowanie procesu obróbki wodno-ściernej metodą elementów skończonych
Quasi-statyczna analiza współpracy pary trybologicznej koła napędowego
i zębatki w systemie posuwu kombajnu ścianowego
Wykorzystanie specjalistyczne oprogramowania MAXWELL do weryfikacji konstrukcji stanowiska do badań materiałów magnetycznych
Analiza aerodynamiczna niewielkiego samolotu bezzałogowego
Zmiana właściwości konstrukcji i analizy poprzez wymianę standardowych elementów skończonych na niestandardowe w środowisku ANSYS Workbench
 
AGENDA
SYMULACJA 2014
Agenda Symulacja2014 (wraz z planem hotelu)
 

 

  Strona główna Konferencji SYMULACJA 2014
 

ANSYS DLA MENADRŻERÓW

ZASTOSOWANIA