Obliczenia bezpieczeństwa pożarowego

na modelach sprzężonych, łączących mechanikę płynów, termikę i wytrzymałość.

autorzy:
Przemysław Siedlaczek,

publikacja w:
data: 2012.10.15


Opis wykorzystania oprogramowania MES i CFD do analiz sytuacji pożarowych w świetle obowiązujących w Polsce norm.

Pełny artykuł