Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

Obliczenia MESco: CFD

     W czasie eksploatacji gazociągów w obniżeniach odkłada się woda. Powoli zostaje zmniejszane światło rury, aż do momentu jej pełnego zaczopowania. W tym momencie cały "korek wodny" zostaje wypchnięty z syfonu i jest transportowany gazociągiem. W celu ochrony urządzeń stosuje się urządzenie - Slug Catcher, mające wychwytywać korki wodne nie dopuszczając do uszkodzenia infrastruktury przesyłowej. Symulacja komputerowa pozwoliła zobrazować pracę urządzenia oraz pozwoliła oszacować optymalne rozmieszczenie czujników kontrolujących pracę urządzenia.


 
Symulacja została przeprowadzona na zlecenie firmy PBG S.A.

ANSYS WORKBENCH

Oprogramowanie

ZASTOSOWANIA