Ochrona i poprawa jakości środowiska wymaga innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, które spełniają rosnące zapotrzebowanie na czyste i efektywne technologie.  Inżynierowie i firmy pracują aby zrozumieć i zredukować wpływ produkcji energii na środowisko, na wiele sposobów: analiza zanieczyszczeń u źródła, badanie w jaki sposób zanieczyszczenia są rozpraszane, rozwój nowych technologii.

Znacznie redukując czas i koszty związane z rozwojem nowych urządzeń, za pomocą symulacji, ANSYS stał się standardem w przemyśle. Oprogramowanie wykorzystuje metody numeryczne do symulacji  rozwoju nowych produktów i koncepcji oraz ulepszeń i optymalizacji wytwarzania energii - przy jednoczesnej minimalizacji wpływu na środowisko.
 

 
Tor lotu cząstek w cyklonie.Inżynierowie i projektanci, mogą analizować złożone problemy całego rozwijanego systemu, tworząc skomplikowane symulacje, które łączą zjawiska z mechaniki płynów, mechaniki, termiki i elektromagnetyzmu. 

Rozwiązania proponowane przez firmę ANSYS związane z ochroną środowiska są wykorzystywane w wielu branżach: budownictwo, motoryzacja, energetyka, górnictwo, chemia, kontrola zanieczyszczeń, lotnictwo, czyste technologie węglowe.

 

ANSYS pomaga w modelowaniu i projektowaniu m.in.:

- zanieczyszczenia powietrza i wody

- filtry, cyklony, separatory

- systemy recyklingu i gospodarki odpadami

- erozja

- systemy przeciwpowodziowe