Warning: preg_match(): Compilation failed: unmatched parentheses at offset 38 in /www_joomla2019/plugins/system/fix404errorlinks/fix404errorlinks.php on line 1207
MESco | ANSYS Elite Channel Partner w Polsce | - MESco | ANSYS Elite Channel Partner w Polsce |
             Szukaj Logowanie Kontakt

Czas trwania: 3 dni
Cena za osobę:
Cena standardowa 2 400,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS 1 920,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni 1 920,00 PLN/netto
Studenci 1 200,00 PLN/netto
Poziom: Podstawowy

Cel kursu:

Uczestnicy szkolenia poznają interfejs użytkownika, sposób definiowania własności materiałowych, definicję wymuszeń/warunków brzegowych oraz wyświetlania i weryfikacji wyników analizy.
Kurs obejmuje swoją tematyką krótkie wprowadzenie do podstaw teoretycznych zakładając duży nacisk na praktyczne zastosowania oprogramowania ANSYS Maxwell w zakresie modelowania pól elektromagnetycznych niskiej częstotliwości oraz analiz sprzężonych (w trakcie kursu realizowane będą przykłady 2D oraz 3D).

Podczas szkolenia omawiane będą zagadnienia związane z modelowaniem w środowisku ANSYS Maxwell: elektromagnesów, transformatorów, maszyn elektrycznych oraz nagrzewania się przewodów z prądem z uwzględnieniem termiki oraz mechaniki.

Dla kogo?

Na szkoleniu pokażemy jak symulacja pozwala projektować lepsze maszyny elektryczne. Szkolenie jest skierowane do osób chcących posiąść wiedzę w zakresie symulacji pracy maszyn elektrycznych i optymalizacji konstrukcji.   

Program:
 • Wprowadzenie do metody elementów skończonych (MES) i teorii pól elektromagnetycznych

 • Omówienie środowiska programu Maxwell:

  • struktura programu

  • definicja parametrów materiałowych

  • definicja warunków brzegowych i wymuszeń

  • przygotowywanie siatki MES

  • przeprowadzanie obliczeń

  • interpretacja wyników

 • Obliczanie pól magnetostatycznych

  • obliczanie sił i momentów obrotowych w polu magnetycznym

  • obliczanie indukcyjności/ strumieni magnetycznych

  • modelowanie magnesów trwałych (ferryty, NdFeB)

 • Analiza stanów przejściowych (transient)

  • zasilanie z zewnętrznego modelu obwodowego (Maxwell Circuit Editor)

  • modelowanie ruchu dla problemów elektromagnetycznych

 • Analiza harmoniczna, obliczanie prądów wirowych

 • Wstęp do projektowania maszyn elektrycznych - wykorzystanie modułu ANSYS RMxprt oraz ANSYS Maxwell w projektowaniu wirujących maszyn elektrycznych

 • Analiza sprzężona (co-symulacja) - połączenie programów Maxwell oraz Simplorer

 • Analizy sprzężone z wykorzystaniem środowiska ANSYS Maxwell + Mechanical; analizy sprzężone elektromagnetyzm-termika, elektromagnetyzm-termika-mechanika.

Obliczenia pól elektromagnetycznych w programie ANSYS Maxwell 2D/3D

Czas trwania: 3 dni
Cena za osobę:
Cena standardowa 2 400,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS 1 920,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni 1 920,00 PLN/netto
Studenci 1 200,00 PLN/netto
Poziom: Podstawowy

Cel kursu:

Uczestnicy szkolenia poznają interfejs użytkownika, sposób definiowania własności materiałowych, definicję wymuszeń/warunków brzegowych oraz wyświetlania i weryfikacji wyników analizy.
Kurs obejmuje swoją tematyką krótkie wprowadzenie do podstaw teoretycznych zakładając duży nacisk na praktyczne zastosowania oprogramowania ANSYS Maxwell w zakresie modelowania pól elektromagnetycznych niskiej częstotliwości oraz analiz sprzężonych (w trakcie kursu realizowane będą przykłady 2D oraz 3D).

Podczas szkolenia omawiane będą zagadnienia związane z modelowaniem w środowisku ANSYS Maxwell: elektromagnesów, transformatorów, maszyn elektrycznych oraz nagrzewania się przewodów z prądem z uwzględnieniem termiki oraz mechaniki.

Dla kogo?

Na szkoleniu pokażemy jak symulacja pozwala projektować lepsze maszyny elektryczne. Szkolenie jest skierowane do osób chcących posiąść wiedzę w zakresie symulacji pracy maszyn elektrycznych i optymalizacji konstrukcji.   

Program:
 • Wprowadzenie do metody elementów skończonych (MES) i teorii pól elektromagnetycznych

 • Omówienie środowiska programu Maxwell:

  • struktura programu

  • definicja parametrów materiałowych

  • definicja warunków brzegowych i wymuszeń

  • przygotowywanie siatki MES

  • przeprowadzanie obliczeń

  • interpretacja wyników

 • Obliczanie pól magnetostatycznych

  • obliczanie sił i momentów obrotowych w polu magnetycznym

  • obliczanie indukcyjności/ strumieni magnetycznych

  • modelowanie magnesów trwałych (ferryty, NdFeB)

 • Analiza stanów przejściowych (transient)

  • zasilanie z zewnętrznego modelu obwodowego (Maxwell Circuit Editor)

  • modelowanie ruchu dla problemów elektromagnetycznych

 • Analiza harmoniczna, obliczanie prądów wirowych

 • Wstęp do projektowania maszyn elektrycznych - wykorzystanie modułu ANSYS RMxprt oraz ANSYS Maxwell w projektowaniu wirujących maszyn elektrycznych

 • Analiza sprzężona (co-symulacja) - połączenie programów Maxwell oraz Simplorer

 • Analizy sprzężone z wykorzystaniem środowiska ANSYS Maxwell + Mechanical; analizy sprzężone elektromagnetyzm-termika, elektromagnetyzm-termika-mechanika.

Szczegóły wydarzenia

Data rozpoczęcia wydarzenia 19-11-2019 9:00
Data zakończenia wydarzenia 2019-21-11
Maksymalna ilość osób 10
Cena za osobę 2,400.00 PLN
Lokalizacja Aleja Legionów 4, 41-902 Bytom

Mapa Kursów

REFERENCJE

ANSYS WORKBENCH

USŁUGI MESCO