Symulacje w przemyśle farmaceutycznym


Proces technologiczny farmaceutyków wymaga bardzo precyzyjnego panowania nad każdym etapem. Praktycznym sposobem weryfikacji jakości procesu, są wszelkiego rodzaju symulacje przepływowe.

Przykłady symulacji:
- Przewidywanie wirów za mieszadłem, wielkości i intesywności wirowania- Przemieszczające się pęcherzyki powietrza przez mieszankę fluidalną