Szukaj Logowanie Kontakt
             Kontakt Blog Kalendarz

  ANSYS Elite Channel Partner ANSYS Polska ANSYS Logo cropped 164px

ANSYS Elite Channel Partner ansys logo czarne tlo SMALL ANSYS Logo cropped 164px
    ANSYS Elite Channel Partner

 
Czas trwania: 1 dzień

Cena za osobę:
Cena standardowa 1000,00 PLN/netto
Klienci MESco z aktywną usługą TECS 800,00 PLN/netto
Pracownicy wyższych uczelni 800,00 PLN/netto
Studenci 500,00 PLN/netto

Poziom:
Zaawansowany. Wymagana dobra znajomość zagadnień z zakresu CFD i MES.
Cel kursu:
Zaznajomienie zaawansowanych użytkowników z możliwościami platformy ANSYS Workbench w prowadzeniu analiz sprzężonych. Prezentowane będą metody prowadzenia symulacje gdzie przepływ medium powoduje odkształcenie mechaniczne, które z kolei zmienia charakter przepływu. W części teoretycznej przedstawione będą podstawowe metody sprzężenia jawnego i niejawnego w solverach ANSYS, jak również specjalne metody analizy zjawisk FSI. Omówione zostaną kluczowe ustawienia poszczególnych pól fizycznych, mające wpływ na dokładność wyników jak i czas rozwiązania.

Dla kogo?

Szkolenie wymaga znajomości zarówno podstaw analiz dynamicznych, termicznych jak i przepływowych w produktach ANSYS.

Program:

  • Wstęp do modelowania interakcji ciało stałe ciecz (FSI)
  • Przykłady zastosowania w przemyśle
  • Sprzęgnięcie jednostronne CFX>ANSYS
  • Podejście "Immersed Solid"
  • Ruch siatki oraz remeshing
  • Podejście z zastosowaniem solvera brył sztywnych "6-DOF"
  • Sprzęgnięcie dwustronne CFX<>ANSYS

 

Mapa Kursów

REFERENCJE

ANSYS WORKBENCH

KALENDARZ

Oprogramowanie

USŁUGI MESCO