OPTIMETRICS

Rozszerzenie udostępniające narzędzia optymalizacyjne dla MAXWELL, HFSS oraz SIMPLORER. Pozwala na operacje na geometrii i parametrach symulacji. Narzędzie to wyposażono między innymi w metody optymalizacji gradientowej, genetycznej i wektorowej, a także narzędzia poszukiwania wzorców oraz statystyki MonteCarlo i SAE

PExprt

służy do projektowania, modelowania i analizy urządzeń w fazie koncepcyjnej. W przypadku transformatorów czy cewek ANSYS PExprt określa wielkość rdzenia i in. parametrów, dzięki czemu użytkownik wstępnie może ocenić indukcję magnetyczną w rdzeniu i rozkład gęstości prądu w uzwojeniach. Odpowiednik modelu może być tworzony automatycznie w rzeczywistym obwodzie za pomocą ANSYS Simplorer. Wszystko to pomaga uzyskać optymalną niezawodność i wydajność, a także eliminuje wiele iteracji prototypowania.

RMxprt

oparte na szablonach narzędzie do projektowania maszyn elektrycznych i generatorów. Wraz z Maxwell, RMxprt tworzy naprawdę wyjątkowe połączenie oprogramowania służącego zaspokojeniu popytu rynkowego na wyższą wydajność oraz niższe koszty maszyn. RMxprt może obliczyć wydajność maszyn, dokonać wstępnych decyzji zmiany rozmiaru, a setki "what if?" analizuje w ciągu kilku sekund. RMxprt może automatycznie skonfigurować pełny projekt 2D/3D Maxwell, w tym geometrię, materiały czy warunki brzegowe.

 

ANSOFT Links ECAD

umożliwia współpracę z wieloma systemami do tworzenia budowy układów elektrycznych. Między innymi są to: Cadence Allegro, Cadence SiP Digital/RF, Cadence Virtuoso, Mentor Graphics Board Station, Mentor Graphics Board Station XE/RE, Mentor Graphics Expedition, Mentor Graphics PADS Layout, Zuken CR-5000 Board Designer, Sigrity UPD.

ANSOFT Links MCAD

łącza do popularnych systemów CAD: SAT, DXF, STEP, IGES, Pro/E, AutoCAD, PLM NX, ACIS, ANSYS Mechanical, CATIA V4/V5, Parasolid.

 

 

{swf width="500" height="320"}ansys/electronics-revolution{/swf}