SIMPLORER

System symulacji sterowania obsługujący wiele domen fizycznych na raz. Dysponuje unikalnymi możliwościami łączenia elementów sterowania (elektryczych i mechanicznych) z symulacjami MBS, MES i CFD oraz modelami redukowanymi ROM. Współdziała między innymi z systemami symulacji ANSYS Structural, IceBoard, Maxwell, HFSS, ANSYS RigidDynamic czy CFX. Simplorer pozwala analizować wszystkie aspekty systemów dużej skali, od szczegółowej analizy podzespołów do wydajności systemu, w jednym wirtualnym środowisku projektowania. Posiada narzędzia wspomagające redukcję stopni swobody i ekstrakcję charakterystyk, jak i pluginy bezpośrednie do środowisk symulacji. Unikalne możliwości analizy czułości, sprawności, sekwencji zdarzeń, wpływu zakłóceń, analizy harmonicznej oraz statystycznej wraz z możliwością użycia skryptów (Java i in.) oraz modeli zbudowanych w wielu popularnych systemach (np. Matlab, MathCad, Simulink, C++ itp.) stanowi prawdziwą gratkę dla każdego automatyka i elektronika. Przyjazny interfejs wraz z bogatą biblioteką funkcji jest dodatkowym atutem tego uniwersalnego oprogramowania.